Portal Sjever CG je pojačan sa mladim novinarima u cilju brže informisanosti čitalaca portala. Mladi novinari su prošli i obuke medijske pismenosti, kao i obuke za istraživačko novinarstvo.

Foto:Portal SjeverCG

Mladi novinari će aktivno raditi na portalu tako što ce izbacivati najaktuelnije informacije, takodje, će se baviti i istraživačkim novinarstvom.

Portal SjeverCG se registrovao i u Ministarstvu javne uprave ,digitalnog drustva i medija, shodno novim izmjenama zakona o medijima.

Cilj portala je, da ojača medijsku sliku i poboljša informisanost gradjana sa dešavanjima iz opština sa sjevera Crne Gore.