EKONOMIJA

Poreski obveznici će moći da plaćaju dug imovinom

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika, kojom se omogućava građanima koji nijesu u mogućnosti da redovno izmiruju dospjele obaveze da poreski dug plate imovinom.

Kako je saopšteno iz Vlade, na taj način se izbjegava blokada računa poreskim obveznicima i omogućuje im se nastavak poslovanja.

“Istovremeno se postiže efikasnija naplata poreza i stvaraju uslovi da poreski obveznici urednije izmiruju buduće poreske obaveze”, ocijenjeno je.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku.

“Predloženim izmjenama i dopunama Zakona propisuje se viši stepen zaštite lica prema kojima se vodi postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti, odnosno lica kojima je poslovna sposobnost već oduzeta. Propisuje se obaveza suda da po službenoj dužnosti periodično preispituje odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, pri čemu postupak periodičnog preispitivanja odluka o oduzimanju poslovne sposobnosti neće podrazumijevati bilo kakve troškove za porodicu, staratelja ili lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost”, naveli su u Vladi, pojašnjavajući da osnovni cilj instituta oduzimanja poslovne sposobnosti da osobama koje se ne mogu samostalno brinuti o svojim pravima i obavezama bude obezbijeđena odgovarajuća pomoć i zaštita koja im je potrebna za dostojanstven život.

Na današnjoj sjednici donijeta je i Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Pljevlja.

“Izmjene i dopune se odnose na prostor koji obuhvata ovjerene rezerve uglja Pljevaljskog basena (ležišta: Potrlica, Kalušići, Komini, Rabitlje i Grevo), doistraženi dio rezervi uglja Ljuće – Šumanskog basena i istražno-eksploatacioni prostor ležišta uglja Glisnica. Izradom izmjena i dopuna PUP-a su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, čime su stvoreni uslovi za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja. Takođe, obezbijeđeni su uslovi za valorizaciju tog prostora uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa”, ističu u Vladi.

Donijet je Akcioni plan za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima).

“U skladu sa metodologijom izvještavanja Svjetske banke o lakoći poslovanja (Doing Business), prepoznat je prostor za napredovanjem u okviru pet indikatora, gdje postoje mogućnosti za sprovođenje daljih reformi u kontekstu unapređenja ukupnog poslovnog okruženja u Crnoj Gori. Izrađena je analiza pozicije naše države za pet indikatora, sa akcionim planom za unaprijeđenje poslovnog ambijenta u oblastima: započinjanje biznisa, dobijanje građevinske dozvole, dobijanje priključka za električnu energiju, registrovanje nepokretnosti i plaćanje poreza”, kazali su iz Vlade.

Usvojena je i Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2018 – decembar 2018).

“U raspravi je istaknuto da rezultati analize pokazuju da reformisani sistem izvršenja nastavlja da bilježi pozitivan trend, kao i da je potrebno nastaviti sa kontinuiranim praćenjem efikasnosti njegovog funkcionisanja i nadzorom nad zakonitošću rada javnih izvršitelja”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanja Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) – „Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona”.

“Konstatovano je da je SEEIIST projekat, iniciran sredinom 2017. godine, postao najozbiljniji regionalni razvojni projekat u oblasti nauke i tehnologije, ali i zdravlja”, naglašavaju u Vladi.

U međuvremenu je, navode, potpisana Deklaracija o namjeri na nivou ministara nadležnih za oblast nauke iz Regiona, uspostavljen je Upravni odbor, dobijena snažna podrška globalne naučne zajednice, kao i Generalnog direktorata za istraživanja i inovacije Evropske komisije.

“Informacija sadrži pregled dosadašnjih aktivnosti, kao i plan aktivnosti do 2028. godine, kada bi, prema sadašnjim procjenama, Institut mogao da bude pušten u rad”, saopštili su iz Vlade.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period januar – jun 2019. godine.

“Na osnovu podataka koji se odnose na svaki od prioritetnih projekata pojedinačno, sa finansijskim pokazateljima o ukupno ostvarenim investicijama u dosadašnjem periodu, i u izvještajnom periodu, zaključeno je da se veći dio projekata na Primorju odvija ugovorenom dinamikom – u skladu sa obavezama iz ugovora i Investicionih programa, dok je za projekte na Sjeveru potrebno intezivirati realizaciju”, ukazuju u Vladi.

Usvojili su i Informaciju o aktivnostima Regionalne škole za javnu upravu – ReSPA u periodu od 2016. do 2018. sa predlogom za preuzimanje ReSPA hotela.

“Prilikom predstavljanja Informacije konstatovano je da je ResSPA, kao vodeća regionalna organizacija za razvoj javne uprave, u regionu, u prethodnom periodu doprinijela poboljšanju regionalne saradnje u reformi javne uprave, unapređenju kvaliteta javnih usluga i kapaciteta državnih službenika”, ističu u Vladi.

Tim povodom, zadužili su Upravu za imovinu da, u saradnji s Ministarstvom javne uprave i menadžmentom ReSPA, pripremi i dostavi izmjene i dopune Ugovora o pravu na korišćenje prostorija, opreme i hotelskog objekta ReSPA-i, koji je potpisan 29. aprila 2015, u cilju preuzimanja upravljanja hotelom, i u roku do 30 dana predloži namjenu njegovog korišćenja.

Na sjednici je, takođe, usvojena i Informacija o zaključenju Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o Garanciji za Projekat „Crnogorske željeznice III“, potpisanog 20. marta 2017. godine i prihvaćen tekst Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o garanciji između Crne Gore i Evropske investicione banke, kao i Kadrovski plan organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade i Kabineta predsjednika Vlade za 2019. godinu.

Izvor: CDM