Poreska uprava i Miomir M. Mugoš dobitnici evropske nagrade

Evropsko udruženje menadžera-Direkcija za izbor i promociju najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija Bosne i Hercegovine, jugoistočne i srednje Evrope dodijelila je Poreskoj upravi Crne Gore i direktoru Miomiru M. Mugoši priznanje za rezultate postignute u 2018. godini u kategoriji javnih finansija i državne uprave.

“Priznanje je dodijeljeno zbog odličnih rezultata postignutih u sprovođenju reforme Poreske uprave, naplati javnih prihoda i povećanju stepena poštovanja poreskih propisa, te jačanja saradnje na nivou poreskih uprava regiona”,  saopšteno je iz PU.

Foto: Poreska uprava

Obraćajući se na ceremoniji dodjele priznanja održanoj u Sarajevu direktor Mugoša saopštio je da činjenica da se napori Poreske uprave Crne Gore prepoznaju na međunarodnom nivou daje afirmativna i podsticajna, ali svakako i povećava odgovornost za dalje ulaganje u razvoj Poreske uprave u skladu sa strateškim opredjeljenjima iste i
dobrom međunarodnom praksom.

Istakao je značaj još bliže regionalne saradnje, ne samo radi razmjene informacija i iskustava već i radi uspostavljanja jedinstvenog pristupa u suočavanju sa zajedničkim izazovima, kao što je borba protiv sive ekonomije i poreskih utaja, pozdravivši uspostavljene bilateralne i multilateralne odnose sa poreskim upravama Zapadnog Balkana.

Zaključio je da Poresku upravu očekuju još intenzivnije aktivnosti na daljoj realizaciji sveobuhvatne reforme Poreske uprave Crne Gore, koje obuhvataju osavremenjavanje poslovnih procesa i ulaganje u informacione tehnologije, sve u cilju uspostavljanja moderne poreske administracije koja može odgovoriti na zahtjeve tržišta i obezbijediti visok stepen naplate javnih prihoda.

Nezavisno Udruženje menadžera osnovano je 1995. godine u Zenici i bavi se selekcijom najuspješnijih predstavnika biznisa i uprave na osnovu rezultata, dostignuća i rejtinga. Ceremoniji dodjele priznanja prethodio je 40. međunarodni biznis forum sa temom “Regionalna privredna saradnja i razvo”, na kojem je učestvovao i menadžment Poreske uprave Crne Gore.

Izvor: CDM