Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je ocijenio da se tradicionalni popis stanovništva mora održati ove godine, jer se time dobijaju važni statistički podaci za kreiranje politika Vlade, ali i zbog toga što je optimalan mehanizam za čišćenje biračkog spiska.

Medojević naglašava da je popis zakonska obaveza i potreban je da bi se dobili statistički podaci o pitanjima koja su važna za kreiranje mnogih politika Vlade.

“Posebno je važan jer će biti prvi popis na kome će se građani slobodno izjašnjavati o svim pitanjima, a DPS Monstat neće biti u prilici da falsifikuje i montira rezultate u skladu sa političkim instrukcijama DPS-a. Popis je i optimalni mehanizam za čišćenje biračkog spiska od protivustavno i protivzakonito upisanih lica, koja ne zadovoljavaju rezidencijalni uslov i više od dvije godine ne žive u Crnoj Gori”, naglasio je Medojević u saopštenju.

Kako je dodao, popisivači će evidentirati sva lica koja ne žive na adresama prijavljenim u bazi podataka ličnih karata i prebivališta. Poslije toga će se formirati mješoviti (vlast-opozicija) mobilni timovi koji će izvršiti naknadnu provjeru na terenu i precizno evidentirati lica koja ne zadovoljavaju zakonske uslove da budu u biračkom spisku.

“Sve ova lica treba da imaju određeni rok da nadležnom državnom organu dostave dokaze da zadovoljavaju rezidencijalni uslov i da su greškom izbrisani iz biračkog spiska. Ažuran i zakonit birački spisak je jedan od najvažnijih preduslova fer i poštenih izbora i svako ko je protiv brisanja fantom birača, u suštini je protiv fer i slobodnih izbora, pa samim tim i protiv demokratije koja se zasniva na poštenom i tačnom iskazivanju volje birača na slobodnim izborima”, zaključio je Medojević.

Izvor:RTCG