Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) pozvala je sve političke aktere da uvaže zahtjeve građana koji protestuju i pronađu izlaz iz aktuelne situacije, stvarajući pretpostavke za argumentovan politički i socijalni dijalog.

Iz USSCG pozvali su i međunarodnu zajednicu, posebno institucije Evropske unije (EU), da političkim akterima pomognu u pronalaženju rješenja.

“Svjesni činjenice da se svaka politička nestabilnost negativno reflektuje na ekonomske procese u zemlji, što dodatno ugrožava i onako slab ekonomsko – socijalni položaj zaposlenih i građana, USSCG poziva sve političke aktere da prepoznaju značaj trenutka, uvaže zahtjeve građana, i hitno sjednu za sto, te pronađu izlaz iz aktuelne situacije”, kaže se u saopštenju.

Glavni odbor USSCG na današnjoj sjednici razmatrao je aktuelnu situaciju uslovljenu mirnim građanskim protestima “Odupri se – 97. 000”.

Iz USSCG su kazali da su zabrinuti aktuelnom političkom situacijom u zemlji i narastajućim, opravdanim nezadovoljstvom koje brojni građani ispoljavaju na mirnim građanskim protestima.

“Crnogorsko društvo se drastično raslojilo kontinuiranim produbljivanjem jaza između bogatih i siromašnih, pri čemu je stvorena elita pojedinaca koji su se enormno obogatili, a koji se i dalje bogate rasparčavanjem društvenih resursa i imovine, te raznim koruptivnim i kriminalnim radnjama”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, flagrantno se krši radno zakonodavstvo, i na tom osnovu pomenuti pojedinci i značajan broj kompanija ubiraju ekstra profit na štetu zaposlenih, građana, državnog budžeta, državnih fondova i društveno odgovornih poslodavaca.

Iz USSCG su rekli da institucije sistema nijemo posmatraju sve te procese, ne pokazujući ni najmanju namjeru da se uhvate u ozbiljan koštac sa korupcijom i kriminalom.

Kako su naveli, postupci koji se vode pred pravosudnim organima završavaju se fijaskom za državu i građane izdvajanjem iz budžeta desetina miliona eura za pokriće odštetnih zahtjeva.

“Kada su u pitanju građani svako malo im se zavlači ruka u džep, bilo to kroz cijenu goriva, struje, komunalija, ukidanja stečenih prava iz socijalne i dječije zaštite, ili povećanjem PDV-a i raznih drugih poreza i taksi”, dodaje se u saopštenju.

Iz USSCG su kazali da nijedna javna politika ne doprinosi unaprjeđenju životnog standarda zaposlenih i građana, a to, kako su naveli, dokazuju alarmantno niske zarade, penzije i socijalna davanja sa jedne strane i cvjetanje sive ekonomije i rada na crno sa druge strane.

Iz te organizacije su poručili da iskorjenjavanje korupcije na svim nivoima i iz svih društvenih sfera, kao i jačanje institucija sistema i vladavina prava moraju postati fokus svih politika, inicijativa i djelovanja svih političkih aktera.

Kako su naveli, građani i porodica moraju biti u fokusu svih politika i procesa, zbog čega svi politički akteri moraju uvažiti artikulisani glas naroda koji ovih mjeseci “odzvanja sa ulica” brojnih crnogorskih gradova.

U USSCG smatraju da je nezadovoljstvo građana u potpunosti opravdano, kao i da su građanski protesti legitimno sredstvo ispoljavanja nezadovoljstva.

“Zato, pozivamo organizatore da očuvaju građanski duh protesta. Buđenje kolektivne građanske svijesti jasan je pokazatelj da je zrelo vrijeme za demokratizaciju društva na koju potrebu USSCG godinama unazad ukazuje”, zaključuje se u saopštenju.

izvor: rtcg.me