Na osnovu spisa predmeta koje je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova osnovna tužilaštva formirala su predmete protiv trojice policijskih službenika, piše Dan.

Dvojica se sumnjiče za krivična djela zloupotreba službenog položaja, a jedan za prevaru. Spisi predmeta protiv njih tužilaštvima su dostavljeni prošle godine.

Takođe, u četiri slučaja, i pored činjenice da nijesu utvrđeni dokazi o postojanju elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika, predmeti su dostavljeni tužilaštvima na konačnu ocjenu.

U dva slučaja kontrola je izvršena povodom navoda o nezakonitoj upotrebi sile od strane policijskih službenika i dva slučaja zbog navoda o nezakonitom preduzimanju službenih mjera i radnji na štetu građanina.

“Kontrole zakonitosti vršenja policijskih poslova i primjene policijskih ovlašćenja vršene su na osnovu operativnih i drugih saznanja i podataka o mogućim nepravilnostima ili nezakonitostima u radu policijskih službenika, kao i na osnovu planskih aktivnosti Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije za 2018. godinu”, navedeno je u izvještaju.

Nakon sprovedenog postupka provjera, u osam slučajeva izvršene kontrole imale su za rezultat konstatovanje izvjesnih propusta, nepravilnosti ili nezakonitosti u postupanju policijskih službenika.

Na osnovu izvršenih provjera u ovim slučajevima, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije u tri slučaja izvještaje sa spisima predmeta sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavili su na dalji postupak nadležnim državnim tužilaštvima zbog postojanja osnovane sumnje da su radnjama i postupanjem u predmetnim slučajevima tri policijska službenika počinila krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti zloupotreba službenog položaja dva slučaja i krivično djelo prevara jedan slučaj.

U jednom je, i pored utvrđenih činjenica koje su ukazivale na postojanje osnova za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih s lužbenika zbog izvršenih propusta u radu, konstatovano da je nastupila apsolutna zastarjelost za pokretanje disciplinskog postupka, usled čega su policijski službenici upozoreni na obavezu profesionalnog pristupa u izvršavanju službenih obaveza.

U jednom slučaju jekonstatovano da su od strane neposrednog rukovodioca već preduzete zakonske mjere u cilju utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskih službenika zbog načina postupanja u predmetnom slučaju, kao i da se od strane nadležnog državnog tužilaštva preduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanja elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika u predmetnom slučaju.

U tri slučaja konstatovane su određene nepravilnosti u postupanju policijskih službenika u pogledu urednog i ažurnog evidentiranja aktivnosti i sačinjavanja službene dokumentacije, usled čega su naložene mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti pojašnjeno je u izvještaju.

izvor: Dan