Unutrašnja kontrola policije proslijedila je Savjetu za građansku kontrolu rada policije izvještaj o postupanju povodom slučaja policajca M.Z., koji je zlostavljao dječaka, zbog čega je osuđen na dva mjeseca zatvora po osnovu sporazuma o priznanju krivice. Iz Unutrašnje kontrole predlažu direktoru policije da pokrene utvrđivanje disciplinske odgovornosti, piše Dan.

“Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada policije sprovelo je postupak unutrašnje kontrole povodom navoda iz novinskog teksta objavljenog dana 24. novembra 2019. godine u dnevnim novinama Dan, pod naslovom “Za zlostavljanje dječaka policajcu dva i po mjeseca“, u kojem je prenijeta vijest da je policijski službenik M.Z., zbog krivičnih djela zlostavljanje i nanošenje teških tjelesnih povreda maloljetniku tokom vršenja službe, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dva i po mjeseca, uz isticanje da je kazna izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivice”, navodi se u izvještaju Unutrašnje kontrole policije koji potpisuje načelnik Milan Adžić, a koji je upućen predsjedniku Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandru Zekoviću.

Kako se dalje navodi, kontrola zakonitosti postupanja policijskog službenika u predmetnom slučaju je vršena na osnovu analize ocjena i preporuka iz zaključka Savjeta za građansku kontrolu rada policije od 29. novembra 2019. godine, koji je Savjet usvojio povodom predmetnog slučaja.

“Na osnovu činjenica i okolnosti utvrđenih u postupku unutrašnje kontrole zakonitosti postupanja policijskog službenika u predmetnom slučaju, nesporno je konstatovano da postoji osnovana sumnja da je policijski službenik Stanice policije za javni red i mir CB Podgorica M.Z. nezakonitom upotrebom prinude prema maloljetnom licu počinio težu povredu službene dužnosti iz čl. 95 st. 1 t. 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi)”, navodi Savjet.

Imajući u vidu činjenicu da je pokretanje disciplinskog postupka, shodno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, u isključivoj nadležnosti starješine državnog organa, predmetni izvještaj je dostavljen direktoru Uprave policije na dalje postupanje, sa predlogom da Uprava policije, shodno proceduri propisanoj članom 97 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, preduzme mjereu cilju pokretanja postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti imenovanog policijskog službenika zbog načina postupanja u predmetnom slučaju, navodi se u izvještaju.

Vrijeđao ljudsko dostojanstvo maloljetnika

Okrivljeni policajac je priznao da je 28. oktobra prošle godine, oko 18 časova, u Podgorici, svjestan svojih djela čije je izvršenje htio, znajući da su ista zabranjena, zajedno i po prethodnom dogovoru sa V.R., kao službeno lice ovlašćeni službenik Uprave policije u vršenju službe zlostavljao maloljetnika.

U sporazumu je navedeno da je ovakvim postupanjem policajac vrijeđao ljudsko dostojanstvo maloljetnika, nakon čega ga je teško tjelesno povrijedio kada mu je zadao udarac šakom u predjelu desnog uha.

Tim udarcem mu je nanio tešku tjelesnu povredu u vidu rascjepa bubne opne desnog uha na dva mjesta, sa padom sluha konduktivnog tipa do oko 30 DB, sa blagim otokom i crvenilom gornjeg pola desne ušne školjke.

Na ovaj način policajac M.Z. je kao saizvršilac izvršio krivično djelo zlostavljanje i krivično djelo teška tjelesna povreda.

Izvor:CDM