Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore u saradnji sa Upravom za šume povodom svakom zainteresovanom građaninu poklanja 50 sadnica ukoliko želi da ih posadi u periodu od 21. marta do 30 aprila. Na taj način obilježiće Svjetski dan šuma koji se svakog 21. marta obilježava širom svjeta.

Šume zauzimaju gotovo 60% teritorije Crne Gore I svojim zdravstvenim stanjem, vitalnošću, kvalitetom, funkcijama I šumskim proizvodima predstavljaju prepoznatljiv simbol ekološke države.

Jedna od najvrednijih šuma Evrope, prašuma Biogradska Gora nalazi se u Crnoj Gori.

“Aktuelna situacija usled pandemije korona virusa COVID 19 upravo nas podsjeća koliko je značajno očuvati zdrave ekološke sisteme I zdravu životnu sredinu”, saopšteno je iz Ministarstva.

Svjetski dan šuma značajan je međunarodni ekološki datum koji su ustanovile Ujedinjene nacije 2012. godine, kako bi osnažili globalnu svijest o značaju šuma, njihovog očuvanja iodrživog korišćenja.

Tri važna ekološka praznika se dešavaju na današnji dan- danas je Dan šuma, Dan drveća i Dan sadnje.

“Šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosistema na zemlji I dragocjeni prirodni resurs od izuzetnog značaja za čovjeka, ali i za ukupni biodiverzitet. One su stabilizator klime, utiču na vodne izvore očuvanje vodnih resursa I utiču na sve ostale ekosisteme. Sprečavaju eroziju, I stvaraju zemljište. Stanište su brojnim vrstama biljaka I životinja. Njihovo pretjerano korišćenje dovelo je do konstantnog smanjivanja površina pod šumom i do degradacije životne sredine. Obnavljanje šumskih ekosistema I povećavanje teritorije pod šumom jedan je od osnovnih preduslova za očuvanje  zdrave životne sredine I opstanak života kakav poznajemo”, saopšteno je iz ministarstva.

Upozorili su da krčenje šuma tjera divlje životinje Iz njihovih prirodnih staništa I dovodi ih bliže ljudskoj populaciji, stvarajući više prilika za zoonotske bolesti – odnosno bolesti koje se šire sa životinja na ljude.

“Godišnja stopa krčenja šuma u svijetu smanjena je za više od 50%”, kazali su iz Ministarstva.

Poručeno je da kao društvo moramo naučiti da volimo šume da ih čuvamo I cijenimo njihovu ulogu za nas.

“Države sa zdravim šumama I uređenim šumarstvom su bogata društva I perspektivne ekonomije“,zaključuje se u saopštenju.

Izvor : RTCG