Šefovi diplomatije EU na sjednici Savjeta usvojili su zaključke o Crnoj Gori i drugim zemljama u procesu proširenja.

Savjet pozdravlja napredak postignut u pregovorima o pristupanju sa Crnom Gorom. U većini oblasti, navode, postoji usklađenost zakonodavnog okvira.

Konkretno, Savjet naglašava da je napredak u poglavljima o vladavini prava i temeljnim pravima i dalje ključan i da će odrediti tempo pregovora o pristupanju.

“Stoga, Crna Gora sada treba da pojača reformske napore – posebno u kritičnim oblastima slobode medija, borbe protiv korupcije i trgovine ljudima – kako bi ispunila privremena mjerila za poglavlja 23 i 24. Samo kada ispuni te kriterijume, EU će biti u stanju da postavi mjerila za zatvaranje, koje će Crna Gora morati da ispuniti prije zatvaranja tih poglavlja”, ističe se u dokumentu.

izvor: rtcg.me