Opština Pljevlja je raspisala dva konkursa za podršku preduzetništva odnosno za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva

Tekst i uslovi konkursa, sve potrebne informacije za način apliciranja i potrebni obrasci objavljeni su na zvaničnoj  web stranici Opštine Pljevlja, www.pljevlja.me

Sredstva su bespovratna. Maksimalna visina podrške je 50% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine Pljevlja za 2019. godinu, za ove namjene. Pravo učešća na ovom Konkursima imaju preduzetnici/preduzetnice i privredna društva sa prebivalištem, odnosno sjedištem privrednog subjekta na teritoriji opštine Pljevlja. Prijave na
Konkurse podnose se Komisijama za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva na propisanim Obrascima i predaju na pisarnici Opštine.

Javni pozivi traju do 06. oktobra do 15 časova.

Više informacija na linkovima:
http://www.pljevlja.me/navigacija.php?naziv=Zahtjev-za-dodjelu-sredstava-za-podrsku-i-podsticaj-razvoja-zenskog-preduzetnistva-opstine-Pljevlja-za-2019–godinu&IDSP=3026
http://www.pljevlja.me/navigacija.php?naziv=Zahtjev-za-dodjelu-sredstava-za-podrsku-i-podsticaj-preduzetnistva-i-turizma-opstine-Pljevlja-za-2019–godinu&IDSP=3027