Tek nakon čitavih sedam dana, lidera PzP-a i člana Predsjedništva DF-a, jednog od trenutno najprogonjenijih ljudi u Crnoj Gori, uspjela je da posjeti porodica, odnosno dio nje,napisala je Marina Medojević na svojoj fejsbuk stranici.

                        I dodala,,Sa Nebojšom danas: njegova Marina, supruga i njegova Mia, kćerka. Podrška porodice, kao snažan štit od udara, kao vjetar u leđa vjeri u borbu. Istrajno, do pravde, do slobode, do pobjede!

      Svi ljudi koji vjeruju u pravdu i slobodu, dio su velike slobodarske porodice, okupljene oko najplemenitijih ideja”. Samo jako !

Marina Medojević iz Fondacije Banka hrane Crne Gore, godinama pomaže najugroženijima naročito na sjeveru Crne Gore i kod gradjana je prepoznata kao veliki humanista.Za se­dam go­di­na po­sto­ja­nja, hu­ma­ni­tar­na fon­da­ci­ja Ban­ka hra­ne, iako ne­ma ele­men­tar­ne uslo­ve za rad, uspje­la je da obez­bi­je­di po­moć za oko 15.000 si­ro­ma­šnih po­ro­di­ca.