Specijalno državno tužilaštvo obavijestilo je javnost o podizanju dvije optužnice.

“Specijalno državno tužilaštvo je 18.08.2021.godine pred Višim sudom u Podgorici podiglo optužnicu protiv okrivljenog D.L. i  još 18 fizičkih i 9 pravnih lica, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.1 i 2 u vezi st.6 KZ CG, produženog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa putem pomaganja iz čl.264 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.25 i 49 KZ CG  i produženog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 KZ CG, a u odnosu na okrivljena pravna lica i u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica”, piše u saopštenju.

Kako se navodi, njima se stavlja na teret da su u okviru kriminalne organizacije koja je formirana u cilju realizacije kriminalnog plana za kriminalnu organizaciju pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 2.600.000,00€, u kojem iznosu je nanijeta šteta Budžetu Crne Gore.

“Osim navedenog, Specijalno državno tuzilastvo je 24.08.2021.godine pred Višim sudom u Podgorici podiglo optužnicu protiv okrivljenog D.K. – nekadašnjeg direktora Upave za nekretnine i još osam fizičkih i jednog pravnog lica, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.1 u vezi st.6 KZ CG, produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 KZ CG; produženog krivičnog djeloa zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja, protivpravno zauzimanje zemljišta iz čl.254 st.2 u vezi st.1 KZ CG  krivično djelo iznude putem podstrakavanja iz čl.250 st.3 u vezi st.1 i čl.24 KZ CG, krivično djelo iznude u saizvršilaštvu iz čl.250 st.3 u vezi st.1 i čl.23 KZ CG; krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 KZ CG u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje isprave iz čl.412 st.2 u vezi st.1 i čl.48 KZ CG, krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.1 KZ CG i  krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 KZ CG u sticaju sa krivičnim djelom faslifikovanje isprave iz čl.412 st.2 u vezi st.1 i čl.48 KZ CG, a u odnosu na okrivljeno pravno lice i u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica.

Okrivljenima se stavlja na teret da su u okviru kriminalne organizacije koja je formirana u cilju realizacije kriminalnog plana za kriminalnu organizaciju pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 660.000,00€”, navodi se u saopštenju SDT-a.

Izvor: antenam.net