Nevladina organizacija (NVO) “Green Home” od sjutra počinje identifikaciju pritisaka na rijeci Tari, koja obuhvata mapiranje smetlišta, ispusta otpadnih voda, lokacija eksploatacija šljunka, devastiranih obala i korita.

Kako je saopšteno iz te NVO, identifikacija pritisaka obuhvata i mapiranje nelegalne gradnje, privremenih objekata i drugih načina korištenja resursa rijeke koji potencijalno ugrožavaju njeno prirodno stanje.

“Tim od osam osoba će tokom narednih 25 dana terenskog rada preći dionicu Tare u dužini od 146 kilometara, od izvora do granice Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je mapiranju pritisaka prethodila teorijska i praktična obuka radnog tima za digitalno georferenciranje rječnih pritisaka, koji obuhvata predstavnike Grin houma, Saveza sportsko-ribolovnih organizacija Crne Gore, Nacionalnih parkova i volontera.

Iz Grin houma su pojasnili da se zahtjevno terensko istraživanje radi zbog sticanja sveobuhvatne slike stanja rijeke i razumijevanja kumulativnih uticaja trenutnih pritisaka, ali i radi izrade plana sanacije ugroženih zona obale i korita rijeke, sa kratkoročnim, srednjeročnim i dugoročnim mjerama.

Identifikacija pritisaka na rijeci Tari je jedna od aktivnosti koja se sprovodi kroz projekat “Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare” u saradnji sa Savezom sportsko-ribolovnih organizacija Crne Gore, kao nosiocem projekta.

Projekat kofinansira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz Program malih grantova projekta “Upravljenje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu” podržanog od GEF-SCCF.

 

izvor: Mina