Počinje druga faza izgradnje Prnjavorske ulice u Plavu

U izgradnju druge faze Prnjavorske ulice u Plavu, koja počinje sjutra, Vlada Crne Gore uložiće 400 hiljada eura, precizirano je ugovorom koji su danas potpisali Uprava javnih radova i građevinsko preduzeće Putevi Bar iz Bara.

Završnom fazom projekta predviđeni su zemljani radovi i asfaltiranje blizu 700 metara saobraćajnice, sa potpornim zidovima, novim elektroinstalacijama, ogradom za pješake i saobraćajnom signalizacijom. Ugovoreni rok za završetak ovih radova je tri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

Prethodno, u okviru prve faze, završeni su radovi na atmosferskoj i fekalnoj kanalizaciji, kao i pripremni radovi na samoj saobraćajnici. Realizacijom ovog projekta građanima Plava će biti omogućena bolja putna komunikacija, uz istovremeno povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Izvor: CDM