Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte ovlastio je danas Tendersku komisiju za privatizaciju da sa češko-crnogorskim konzorcijumom počne pregovore o zaključenju ugovora o prodaji Instituta “Simo Milošević”.

Savjet je na sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojio izvještaj Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju 56,48 odsto akcija Instituta i naložio da se započnu pregovori sa češkom kompanijom Philibert.a.s i crnogorskom Vile Oliva, vlasnika Žarka Rakčevića.

“Konzorcijum je za akcije ponudio deset miliona eura, dok investicioni program iznosi 27,94 miliona eura i podrazumijeva rekonstrukciju i modernizaciju objekata, unaprjeđenje usluga i dalji razvoj turističkog i medicinskog kadra”, saopšteno je iz Vlade.

Tenderom je predviđeno da u ugovor bude inkorporirana izjava ponuđača o bezuslovnom prihvatanju poštovanja uslova postojećih kolektivnih ugovora, kao i izjava da neće tražiti njihovu izmjenu u periodu od najmanje tri godine od zatvaranja transakcije.

Javni poziv za prodaju objavljen je polovinom oktobra prošle godine, sa rokom za dostavljanje ponuda do 14. januara. Tendersku dokumentaciju su otkupila tri subjekta, ali je ponudu dostavio samo češko-crnogorski konzorcijum.

Vlasnici kapitala koji se prodaje su Vlada, Investiciono-razvojni fond (IRF), Fond za zdravstveno osiguranje i Zavod za zapošljavanje.

Savjet je razmotrio i informaciju o ispunjenosti uslova za vraćanje treće bankarske garancije kompaniji Global Ports Holdingu, kupcu akcija Kontejnerskog terminala i generalnih tereta, koju je dostavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

“U informaciji je navedeno da je kupac dostavio činjenične nalaze u vezi sa ugovorom o izvođenju radova na sanaciji i ojačanju konstrukcije južne obale Gata 1 i da je revizorski odbor potvrdio nalaze. Savjet je predložio Vladi da konstatuje da je kupac u sanaciju i ojačanje konstrukcije južne obale Gata 1 uložio 1,58 miliona eura, čime su se stekli uslovi da kupcu bude vraćena bankarska garancija izdata na 450 hiljada eura”, objasnili su iz Vlade.

Savjet je razmotrio izvještaj o obavljenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija, u skladu sa investicionim programom projekta Portonovi u Kumboru, za period od 2017. do kraja prošle godine, koji je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Savjet je Vladi predložio da usvoji izvještaj u kojem je konstatovano da je kompanija Azmont investments u tom periodu investirala 146,16 miliona eura, a od početka realizacije investicije 329,88 miliona eura.

Savjet je, na osnovu predloga Komisije za imovinska pitanja, donio mišljenja po zahtjevima kompanija Uniprom i Jadran Perast za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.

izvor: Mina Business