U Crnoj Gori postoji tri doma za stare u državnom vlasništvu, u kojima trenutno boravi 510 korisnika.

foto:CDM

Kapaciteti u njima su skoro puni, međutim, kako za Dnevne novine iz Ministarstva rada i socijalnog staranja najavljuju, ove godine će biti završena izgradnja domova starih u Podgorici i Nikšiću, dok se očekuje početak izgradnje ustanova u Plavu i Rožajama.

Izgradnja domova za stare u Podgorici i Nikšiću biće završena tokom 2020. godine, a očekuje se i početak radova na izgradnji domova u Plavu i Rožajama koji će biti kapaciteta po 62 korisnika, saopšteno je Dnevnim novinama iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo rada i socijalnog staranja radi na unapređenju usluga koje se pružaju u domovima za stare pripadnicima trećeg doba, a prepoznata je i potreba za izgradnjom novih kapaciteta. U prilog tome govori i podatak da je u toku izgradnja domova za stare u Podgorici i Nikšiću. Njihova uzgradnja biće završena u ovoj godini, a očekuje se početak radova na izgradnji domova u Plavu i Rožajama kapaciteta od po 62 korisnika”, saopštili su iz resora ministra Kemala Purišića.

U Crnoj Gori, podsjećamo, postoje tri doma za stare, a to su Dom starih “Grabovac” u Risnu, Dom starih “Bijelo Polje” i Dom starih “Pljevlja”.

U Ministarstvu navode da postoji i dom u privatnom vlasništvu u Danilovgradu, koji je dobio licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite za uslugu smještaj u ustanovu.

Usluga smještaja odraslih i starih lica, kako su objasnili, pruža se korisnicima kojima je neophodna zaštita i podrška za
život u bezbjednom okruženju, kao i podrška za održanje ili unaprjeđenje kvaliteta života.

“Usluga smještaja obezbjeđuje se odraslom i starom licu: sa invaliditetom; koje je žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva; koje je beskućnik; i kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite”, kazali su iz ovog Vladinog resora.

Cijena smještaja zavisi od stepena podrške koja je korisniku potrebna, a podrška korisniku određuje se u odnosu na sposobnost neposredne brige o sebi i učestvovanje u aktivnostima života u zajednici, a razvrstava se u četiri stepena.

Tako za korisnike u prvom stepenu podrške cijena smještaja iznosi 450 eura dok za korisnike u drugom, trećem i četvrtom stepenu podrške cijena smještaja iznosi 300 eura.

“Kapacitet JU Dom starih Grabovac iz Risna je 287 kreveta. U našoj ustanovi trenutno boravi 271 korisnik. U JU Dom starih Grabovac Risan, osim usluge smještaja, ishrane, medicinske njege na primarnom nivou i psiho-socijalne podrške, postoje novinarska, likovna i muzička sekcija. Navedene sekcije vode profesionalci (novinar, akademski slikar i pjevač) i iste se održavaju jednom sedmično. Osim ovih sekcija imamo odjeljenja u kojima se održavaju radne terapije, koje vode radni terapeuti i u kojima naši korisnici slikaju, vajaju, pletu, vezu, bave se izradom nakita i ukrasnih svijeća”, ističu iz MRS.

Što se tiče JU Doma starih “Bijelo Polje”, kapacitet ove ustanove je 200 korisnika.

“Trenutno u Domu boravi 185 korisnika. Korisnicima u JU domu starih Bijelo Polje je na raspolaganju 24h medicinska briga i njega tj. zdravstvena zaštita, usluge ishrane, vešeraja, psiho-socijalna podrška, pravna i administrativna pomoć, usluga fizioterapeuta, radno okupacione terapije, frizerskog salona. Cijena za pokretne korisnike odjeljenje gerijatrije je 300 eura, a za odjeljenje za palijativnu njegu i demenciju 450 eura. Stanar Doma može postati crnogorski državljanin starosne dobi od 27+ godina”, kazali su iz Ministarstva.

JU Dom starih “Pljevlja” ima kapacitet za 62 korisnika u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim, kako navode, luksuzno opremljenim sobama, sa zasebnim kupatilima prilagođenim njihovim potrebama.

“U januaru 2020. godine u JU Domu starih “Pljevlja” smješteno je 54 korisnika iz svih opština u Crnoj Gori. U JU Domu starih “Pljevlja” pruža se usluga smještaja, obezbjeđuje se ishrana i to tri obroka dnevno i užina, kontrola zdravstvenog stanja korisnika i njega za vrijeme bolesti”, navode iz Ministarstva

Takođe, kako dodaju, korisniku se obezbjeđuje: podrška u ostvarivanju kontakata sa porodicom i drugim licima važnim za korisnika; radno-okupacione i slične aktivnosti; organizovanje slobodnog vremena i kulturnozabavnih i sportskih sadržaja, u skladu sa interesovanjima i potrebama korisnika; razvoj vještina samozaštite i pomoći; razvoj vještina i znanja potrebnih za život van smještaja i relaksaciju i rekreaciju.

Za korisnike brojne aktivnosti

Kompletno dvorište doma u Risnu, baštu, prilaze i zasade, na dobrovoljnoj bazi, održavaju korisnici, koji za navedeno imaju adekvatnu materijalnu naknadu, kazali su DN iz Ministarstva. Takođe, kako ističu, oni su uključeni i u brojne druge aktivnosti.

“Sem angažovanja u radnim terapijama i sekcijama, naši stanari imaju mogućnost posjete raznim kulturno-istorijskim spomenicima preko izleta koje dva puta godišnje organizujemo, kao i odlaske i učešće na sportskim i humanitarnim takmičenjima i svim pučkim svečanostima u okruženju. Od juna do septembra za korisnike organizujemo odlazak na posebno prilagođenu plažu u pratnji socijalne službe i službe za fizikalnu terapiju. Naši korisnici več godinama volontiraju na Ocean lava triatlonu koji se organizuje u Kotoru, učesnici su kotorskog zimskog karnevala, volontiraju u mnogim domaćim i svjetskim filmskim produkcijama a od prošle godine učestvuju kao modeli manekeni u manifestaciji Noć mode u Grabovcu”, dodaju iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Izvor:CDM