Sve informacije o finansiranim projektima i programima nevladinih organizacija iz javnih izvora od danas su dostupne na web portalu  www.finansiranjenvo.me.

Kako je pojašnjeno iz Ministarstva javne uprave, cilj je da se, u skladu sa principima transparentnosti, prezentuju podaci o programima i projektima nevladinih organizacija koji su finansirani u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, kao i onim koji su podržani od strane Fonda za manjine i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Kreiranjem relevantne i transparentne baze podataka otvara se mogućnost da se široj javnosti učine dostupnim podaci o projektima i programima nevladinih organizacija finansiranih iz budžetskih sredstava od 2009. godine do danas.

Portal je urađen u saradnji Ministarstva javne uprave – Direkcije za saradnju s nevladinim organizacijama i  projekta “Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori”, u skladu sa Akcionim planom Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija.

Takođe, portal će biti redovno ažuriran novim podacima, a administrator je Direkcija za saradnju sa nevladinim organizacijama.

izvor: Portal Analitika