EKONOMIJA

Počela obuka montera za rad na vazdušnim vodovima

Monteri za rad na vazdušnim vodovima počeli su praktični dio sticanja znanja i vještina u Centru za obuku Crnogorskog elektrodistibutivnog sistema (CEDIS), saopšteno je Dnevnim novinama u kompaniji.

Zaposleni CEDIS-a proteklih dana su se obučavali za situacije na terenu, poput penjanja i ugradnje potrebnih djelova vazdušnih vodova.

“Poligon je opremljen, između ostalog i drvenim i čeličnorešetkastim stubovima na kojima monteri oprobavaju vještine penjanja i montiranja opreme potrebne mreži. Sve što se radi u Operativnoj direkciji, na ovom poligonu imamo mogućnost da simuliramo i na taj način dobro uvježbamo naše montere”, rekao je šef centra za obuku CEDIS-a Rajko Radošević, dodajući da od mladih kolega očekuje da stečeno znanje primjenjuju do kraja radnog vijeka.

Ideja vodilja u formiranju Centra za obuku u okviru Operativne direkcije, kako su naveli u CEDIS-u, bila je da se zaposleni, na pravilan način, obuče za rad na elektroenergetskim objektima.

“Centar je mjesto gdje će se u kontinuitetu usavršavati stečena znanja i vještine, uz potpunu primjenu mjera za zdrav i bezbjedan rad”, istakli su u kompaniji.

CEDIS-ov elektromonter Željko Crnogorčević ističe za Dnevne novine da se nekada radilo drugačije, te da su monteri koristili penjalice prilikom otklanjanja kvarova na nadzemnim vodovima.

“Sada imamo dizalice sa korpama koje nam mnogostruko olakšavaju posao. Ali, penjanje na stub je i te kako prisutno i dalje, a u Centru će mlade kolege sigurno dobiti najbolja znanja za obavljanje ovog specifičnog posla”, kazao je Crnogorčević koji posao elektromontera obavlja više od 34 godine.

Obuke u Centru predviđeno je da prođu svi zaposleni koji rade u Operativnoj direkciji u sektorima održavanja, mjerenja i upravljanja, a čiji posao predviđa terenski rad i rad pod otežanim uslovima.

“Posao montera je sigurno najteži i fizički najsloženiji posao u CEDIS-u. U poređenju sa 15 godina ranije, savremeni alati su dosta olakšali posao. Međutim, sada je mnogo više posla nego što je tada bilo, pa koliko god da je rad olakšan, tim starim načinom se ovoliki posao nikada ne bi ni mogao obaviti” ukazao je CEDIS-ov dugogodišnji monter Špiro Klikovac.

U poslu montera, kako je istakao Klikovac, važno je dijeliti iskustvo i znanje, a najvažnije je da ljudi u ekipi vjeruju jedni drugima.

“To se uči na terenu, dok ćemo ih ostalo naučiti na obuci” rekao je Klikovac.

Zaposleni na zahtjevnim poslovima održavanja, kako navode u CEDIS-u, moraju biti vrsni i dobri poznavaoci timskog rada, precizni, oprezni i veoma odgovorni.

“Polaznici, iz dijela održavanja elektrodistributivne mreže, stiču praktična znanja iz bezbjednog rukovanja korpom uz pravilno korišćenje ličnih i kolektivnih sredstava za rad, kao i pravilno penjanje na drveni i betonski stub. Monteri će se na taj način, prije izlaska na teren, upoznati sa svim djelovima dalekovodne mreže”, naveo je inženjer za nadzemne vodove u Regionu 2 Rajko Fuštić.

Monteri će se, kako je dodao, obučavati i za vizuelni pregled stuba, penjalica, alata i ostalih sredstava za rad.

Obuku koja je usklađena i pripremljena za svako pojedinačno radno mjesto u Operativnoj direkciji, kako su kazali u CEDIS-u, kreirali su stručnjaci sa dugogodišnjom praksom u radu na održavanju elektrodistributivnog sistema.

“Polaznici će nakon obuke dobiti i uvjerenje o obučenosti tehnološkog procesa i bezbjednosti na radu”, rekli su u CEDIS-u.

Monteri su, prije Centra, prošli i obuku iz zaštite na radu u Sektoru za zaštitu i usluge.

Izvor: Dnevne novine