Iz Uprave za vode odgovorili su da ne stoje navodi SRK “Sinjavac” – da nisu ništa uradili na zaštiti rijeka.

Tvrdnje SRK “Sinjavac” da Uprava za vode nije ništa uradila na zaštiti Lima ne stoje, jer je inspekcijskim nadzorom u oblasti upravljanja vodama i vodnog dobra na vodotoku Lima na teritoriji opštine Bijelo Polje Uprava za vode preduzela upravne mjere i radnje u 11 slučajeva.

To je saopšteno iz Uprave za vode.

Nedavno su članovi SRK “Sinjavac” optužili Upravu i glavnog inspektora Dragana Šekularca da ne rade ništa na zaštiti Lima od zagađenja, tvrdeći da su više puta pozivali Šekularca, ali da se nije odazivao. Ribolovci su nedavno ukazali na slučaj eksploatacije šljunka u Sutivanu kod Bijelog Polja, a reagovali su u više navrata i zbog pojave bijele pjene, koja, kako ribolovci tvrde, godinama pluta Limom.

Odgovarajući na pitanje o tome koje su mjere u prethodne tri godine preduzeli na zaštiti Lima od zagađenja i eksploatacije šljunka iz Uprave za vode navode da su u 2018. godini donijeli tri rješenja u vezi eksploatacije rječnog nanosa bez propisane saglasnosti za DOO “Gradnja”, rješenja koja se tiču intervencija u koritu za veliku vodu (postupak izvršenja u toku) Jovanki Mrdak i rješenje o administrativnom izvršenju rješenja, odnosno izrečenoj novčanoj kazna u iznosu od 500 eura za DOO “Jugopetrol BS”.

U 2019. godini Uprava je, kako navode, donijela četiri rješenja i to o zabrani unošenja u površinske vode opasnih i štetnih supstanci koje mogu dovesti do pogoršanja trenutnog stanja, odnosno prekoračenja propisanih vrijednosti kvaliteta voda Lima, preduzeću “Milka MDK”, rješenje o kvalitetu otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent vodotoka Lima za DOO “Mesopromet”, zatim prema “Milka-MDK” o administrativnom izvršenju rješenja je izrečena novčana kazna od 1.000 eura, prema “Jugopetrolu BS”, kao i o zabrani ispuštanja otpadnih voda u recipijent vodotoka lima preduzeću “Milka-MDK.

Inspektor Šekularac navodi da su u prošloj godini donesena dva rješenja o zabrani deponovanja materijala na dijelu vodnog dobra vodotoka Lima Salku Gorčeviću iz Bijelog Polja i rješenje o administrativnom izvršenju rješenja, gdje je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000 eura “Jugopetrolu BS”. U prvoj polovini ove godine uručena su tri rješenja o administrativnom izvršenju rješenja, izrečena novčana kazna u iznosu od 500 eura Vodovodu “Bistrica”, od 2.000 eura “Milki MDK”, kao i rješenje o administrativnom izvršenju rješenja, i izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000 eura Vodovodu.

“Na osnovu Zakona o vodama, u 2018. godini, nakon rješenja za pribavljanje vodne dozvole “Pelangić tradeu” to rješenje je izvšeno. Za period 2019. godine donesena su rješenja za pribavljanje vodne dozvole za objekte separacije za preduzeća “Gradnja”, “Kop-co” i “Matador”. U prošloj godini izdato je rješenje za pribavljanje vodne dozvole za objekat “Milka-MDK”, objekat sistema za prečišćavanje otpanih voda Vodovoda, čija su izvršenja u toku, dok je u ovoj godini izdato rješenje za pribavljanje vodne dozvole za objekte separacije “Zlajić” Zaton”, kazao je Šekularac.

Inspektor za vode je u periodu od 2018. godine nadležnom Tužilaštvu podnio pet krivičnih prijava, dvije u vezi ispušanja otpadnih voda u vodotok Lima protiv nepoznatog izvršioca, dvije u prošloj za isto djelo, kao i jednu krivičnu prijavu u ovoj prema preduzeću “Milka MDK”. U istom periodu inspektor je podnio četiri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji se odnose na ispuštanje otpadnih voda od preduzeća “Milka MDK” u 2019, Vodovod “Bistrica” u 2020, i “Milka MDK” u ovoj godini, kao i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka koji se odnosi na eksploataciju riječnog nanosa iz odotoka Lima, prema preduzeću “Matador”.

Šekularac napominje da je u periodu tokom 2017. godine, kada je propisano da su objekti koji mogu značajnije uticati na zagađenost dužni da pribave vodnu saglasnost donio rješenja za farmu koka nosilja “Beganović-Gubavač”, “Beganović-co”, MI “Burko”, “Eko meso”, “Farma Franca” i “Milka MDK, dodajući da su sva rješenja postala izvršna, osim mljekare, a da je mesari “Burko” naloženo uklanjanje cijevi kojima se otpadne vode ispuštaju u Lim.

“U protekle tri godine doneseno je 27 rješenja o zabrani odlaganja črvstog otpada, rješenja koja se odnose na zabranu odlaganja čvrstog otpada i opasnog štetnog materijala, intervenciju u koritu bez prethodne saglasnosti, eksploatacije rječnih nanosa, rješenja o zabrani unošenja u površinske vode opasnih i štetnih supstanci koje mogu dovesti do pogoršanja trenutnog stanja, odnosno prekoračenja propisanih vrijednosti kvaliteta voda Lima, o uklanjanu komunalnog otpada sa vodnog dobra vodotoka Lima, kao i kolektorske kanalizacione cijevi iz prirodnog recipijenta vodotoka Lima privrednim subjektima.

“Kada je u pitanju pribavljanje vodne dozvole, donesena su 32 rješenja o pibavljanju vodne dozvole, privrednim subjektima, od kojih je 14 izvršeno, kod sedam je postupak izvršenja u toku, a protiv 11 subjekata je pokrenut postupak administrativnog izvršenja rješenja, gdje je ukupni iznos izrečenih novčanih kazni 23.300 eura. U skladu sa svojim ovlašćenjima, a na osnovu utvrđenih nepravilnosti, inspektor za vode je u protekle tri godine podnio nadležnim tužilaštvima 17 krivičnih prijava, od kojih devet krivičnih prijava koje se tiču nelegalne ekploatacije rječnih nanosa, dvije krivične prijave za deponovanje komunalnog otpada na dijelu vodnog dobra vodotoka Lima i šest krivičnih prijava u vezi ispušanja otpadih voda u prirodni recipijent vodotoka Lima, a podnijeto je i devet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka”.

Mljekara “Milka MDK” šampion u broju prijava

Šekularac je zbog utvrđenih nepravilnosti podnio Tužilaštvu dvije krivične prijave protiv mljekare, jednu u septembru 2019, a drugu krajem avgusta ove zbog ispuštanja otpadnih voda u Lim. U istom periodu inspektor je podnio tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka za istu firmu.

”Podnesen je zahtjev za pokretanje prekršajnog popstupka od 17. 9. 2019, zbog toga što je okrivljeno pravno lice “Milka MDK”, dana 6. 9. 2019. ispustilo u recipijent otpadne vode koje ne odgovaraju uslovima Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju o utvrđivanju kvaliteta otpadnih voda zbog povećanog sadržaja ukupnih suspendovanih materija, hemijske potrošnje kiseonika, fluorida, ukupnih ulja i masti, sulfida i sulfata, kao i zahtjev za pokretanje prekršajnog popstupka od 17. 9. 2019 godine zbog toga što je “Milka MDK” 19. 1. 2021. nije postupilo po naredbi inspektora od 15. 6. 2020, kojim je naložio pribavljanje vodne dozvole za pogon mljekare.

Inspektor za vode je, pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, donio rješenje o administrativnom izvršenja od 15. 6. 2020. kojim je “Milki MDK” izrečena novčana kazna u iznosu 2000 kao pravnom licu ukoliko do 1. 12. 2021. godine ne postupi po naredbi inspektora, odnosno ne izvrši mjere koje su naložene rješenjem”, kazao je Šekularac.

Izvor: Vijesti