Porodica Muharemović u ulici Oslobođenja broj 3, godinama unazad je imala problem ulaska sa ulice u svoje dvorište, jer se prilikom svake kiše na ulici pred njihovim porodičnim objektom, slivala velika količina vode, koja se tu dugo vremena zadržavala.

Preko Mjesne zajednice “Ševari” kojoj pripada njihov porodični objekat su tražili od Opštine da se postave šahte i voda preko javne površine odvede u obližnju Breznicu, što je od strane nadležnog Sekretarijata i urađeno.

I kad su pomislili da je problem riješen, prošle zime na ulici ispred njihovog dvorišta je došlo do pucanja vodovodne cijevi velikog formata, a kvar radnici preduzeća “Vodovod” su sanirali tek drugi dan, ne dovodeći dio površine prema dvorištu u predhodno stanje, koje bi onemogućilo da dio vode koje ne pokupe šahte uđe u privatno dvorište.

Iz tog razloga Muharemović je o svom trošku uradio rešetku i cijevima vodu kroz svoje dvorište sproveo u Breznicu koja protiče neposredno pored njegovog porodičnog objekta.

Međutim voda koja mu je za vrijeme pucanja cijevi na ulici prolazila kroz dvorište i poplavila podrum,jednim dijelom je odlazila kamenom podzidom na obali rijeke i ulivala se u Breznicu, da bi posle odmrzavanja napravila štetu na kamenoj podzidi obale Breznice i stvorila opasnost od odronjavanja.

Iz tog razloga K.Muharemović je o svom trošku, koji nije bio sigurno mali odlučio da bez pomoći Opštine sanira štetu koju je imao na svom porodičnom objektu i obali rijeke, jer je znao iz ranijeg iskustva da papirologija dugo traje kao i koliko je trenutno Opština u lošoj finansijskoj situaciji.

Uz pomoć prijatelja koji su pomogli oko izvođenja radova, oštećenja su uspješno sanirana i spriječena dalja devastacija obale rijeke Breznice i spriječena mogućnost štetnih posledica na porodičnom objektu Muharemovića.

Očito se radi o rijetkom primjeru da privatna lica koja toliko vole svoj grad, samoinicijativno, uz ne male materijalne troškove, odrade društveno korisan rad, bez bilo kakve nadoknade za izvedene radove i pretrpljenu štetu.

 

izvor: PV Informer