Komisija za kontrolu javnih nabavki poništila je tender Opštine Pljevlja za izbor izvođača radova za izgradnju gradske toplane. Tender je poništen jer je Komisija utvrdila da ugovor o javnoj nabavci nije u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom.

 “Pozivom za javno nademetanje predviđen je rok izvršenja ugovora do 30. septembra 2017. a članom 5 Nacrta ugovora izvođač se obavezuje da će radove izvesti u periodu od deset mjeseci“, citirao je Portal Vijesti dio iz Obrazloženja rješenja Komisije.

Podsjeća se, da je Toplana trebalo da se gradi u pljevaljskom naselju Radosavac, a procijenjena vrijednost radova je oko pet miliona eura.

“Izgradnjom toplane u industrijskoj zoni, zatvorila bi se kotlarnica u Skerlićevoj ulici, označena kao jedan od najvećih zagađivača vazduha u Pljevljima”, istakle su Vijesti.

Kako se dodaje, Komisija je tender poništila po službenoj dužnosti, nakon što je Mirko Đačić- predsjednik Opštine, u februaru odlučio da obustavi tender jer nije pristigla nijedna ispravna ponuda.

Nakon toga, Komisiji za kontrolu javnih nabavki žalbu je uložio Konzorcijum „Via ocil“ iz Beograda i “Tim Company” iz Pljevalja i DOO “IMP Promont” iz Ljubljane.

“Zbog propusta u pripremi tenderske dokumentacije, Opština će morati da plati 21.400 eura, po 8.000 firmama koje su se žalile na ime uplaćene naknade za vođenje postupka, i 5.400 eura na ime troškova sastavljanja žalbe”, naglasio je portal.