Oko 1.300 predmeta za legalizaciju objekata predato je na razmatranje u opštini Pljevlja, polovina predmeta je obrađena, a polovina predmeta je još u postupku obrade. Na nivou države za legalizaciju se do sada prijavilo više od 50 hiljada vlasnika nelegalnih objekata, a od tog broja obrađeno je 29 hiljada zahtjeva.

Zaustavljanje divlje gradnje i privođenje prostora namjeni složen je i komplikovan problem čije se rješavanje u Crnoj Gori decenijama odgađalo. Svi objekti po definiciji moraju ući u proceduru, koja traje. U Ministarstvu održivog razvoja i turizma su zadovoljni brojem prijavljenih, jer je 51 000 vlasnika voljna da legalizuje objekte. Do sada je obrađeno 29 hiljada zahtjeva, a samo manji broj, zbog odgađanja odluke o regulaciji, je na čekanju.

Za sada postoje podaci da su prekinuti određeni postupci određenog broja zahtjeva koji se tiču nedostatka planske dokumentacije zahtjeva koji se tiču imovinsko-pravnih odnosa. Ti procesi u ovom trenutku se obustavljaju, a nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i donošenja plana regulacije, ti procesi se nastavljaju.

Kako saznajemo od sekretarke Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja Mire Čolović, u našoj opštini predato je oko 1300 zahtjeva za legalizaciju objekata. Za sada je obrađena polovina predmeta. Izdato je pet rješenja, a ostali predmeti ili su vraćeni na dopunu dokumentacije jer su bili nepotpuni, ili će se ponovo razmatrati ali nakon donošenja Plana generalne regulacije. Predmeti čiji je postupak obrade prekinut nisu zadovoljavali urbanističke parametre propisane zakonom.

Direktor direktorata za stanovanje Marko Čanović kazao je da je zbog nedostatka planova na nivou države na čekanju svega šest odsto zahtjeva.

On je pojasnio da će kada katastri završe posao preklapanja s orto-foto snimkom, znati tačan broj nelegalnih objekata i da će se tek nakon toga razmatrati dodatni rok za prijavljivanje divlje gradnje.

To je više nego složen, uz to i pionirski posao, pa nadležni u hodu stiču pravnu praksu i rješavaju specifične probleme, kojih ima dosta. Za razliku od komšija, Crna Gora je tom poslu pristupila cjelovito, pa je predviđena stoprocentna uređenost dokumentacije, zbog čega je i produžen rok za usvajanje plana generalne regulacije, do oktobra sledeće godine. U međuvremenu, opštine aktivno usklađuju planove i rezultati su već vidljivi, istakao je dalje Čanović.

Upravo zbog cilja da se prostor privede namjeni, ali u skladu s planskim dokumentima, rađen je takozvani orto-foto snimak za cijelu teriotoriju države, što u Evropi nema niko osim Danska. Ta alatka omogućiće registrovanje svakog objekta. Kada katastri završe preklapanje svojih dokumenata sa snimkom, tek tada će se tačno znati šta na terenu postoji i u kakvom je obliku.

Po dobijanju podataka o tačnom broju nelegalnih objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma će razmotriti mogućnost o davanju dodatnog roka za sve one, koji iz bilo kog razloga, nisu uspjeli da podnesu zahtjev za legalizaciju divlje gradnje.