Dok savremeni svijet sve više novca, vremena, tehnologija i znanja ulaže u rešavanje pitanja zagađenja životne sredine, u ekološkoj državi Crnoj Gori Pljevlja su grad zahvaćen epidemijom maligniteta, koja je upravo prouzrokovana kataklizmičnim stanjem životne sredine – saopštili su iz Demokratske Crne Gore povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine.

 Demokrate upozoravaju da Pljevljaci predstavljaju najbrojniju grupu na klinikama za maligne bolesti, a da još jedna godina prolazi bez rješavanja egzistencijalnog pitanja za ovaj grad. Oni ističu da rješavanje pitanja aerozagađenja u Pljevljima od strane centralne vlasti u Podgorici predstavlja ništa više od simboličnog pokušaja čiji je cilj kamufliranje problema i odlaganje unedogled.

Sa centralnog nivoa poručuju da je rješavanje ovog pitanja veoma skupo. Ili su im životi Pljevljaka jeftini? Novca za neke druge projekte u drugim sredinama, naravno, ima. Na primjer, kada bi se auto-put iz nigde u ništa skratio za samo dva kilometra, bilo bi više nego dovoljno novca da se trajno riješi pitanje zagađenja životne sredine u Pljevljima – poručili su iz Demokratske CG, dodajući da su Vladine kratkoročne mere za rješavanje pitanja zagađenosti, koje je pompezno predstavila Daliborka Pejović, doživele apsolutni fijasko.

Demokrate ističu da je na inicijativu lokalne opozicije da se sačini prijedlog odluke o obveznicima, kriterijumima, vrsti i visini naknade za zaštitu životne sredine, koja bi se uputila Vladi na razmatranje i odlučivanje, lokalna vlast ostala nijema. Oni dodaju da je nejasno da li je u pitanju nedostatak hrabrosti, znanja ili, pak, sprega sa moćnim energetskim lobijima.

DEMOKRATE Pljevalja oformiće radnu grupu za izradu programa koji će predložiti rješavanje nagomilanih problema u najsevernijoj opštini Crne Gore. Iz Demokratske CG su ukazali da rješenje postoji i da je novim zakonom o životnoj sredini, koji je stupio na snagu 17. avgusta 2016. godine, ostavljena mogućnost jedinicama lokalne samouprave da mogu propisati naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine.