Golubović je kazao da prva nagrada nije dodijeljena, a da je komisija sastavljena od eminentnih crnogorskih stručnjaka iz ove oblasti drugu nagradu dodijelila radu autorskog tima kojeg su činili Rifat Alihodžić, Jasmina Salković i Branko Rabrenović.

Jedan od projekata koji će u narednom periodu odrediti budućnost Pljevalja je i realizacija projekta sportsko-rekreativnog kompleksa na Borovičkom jezeru, koje se nalazi pored puta Pljevlja-Đurđevića Tara, na prostoru nekadašnjeg kopa Borovica Rudnika uglja.

To je juče kazao predsjednik Opštine Igor Golubović, predstavljajući radove koji su pristigli na konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenje budućeg sportsko-rekreativnog kompleksa na Borovičkom jezeru.

Golubović je kazao da prva nagrada nije dodijeljena, a da je komisija sastavljena od eminentnih crnogorskih stručnjaka iz ove oblasti drugu nagradu dodijelila radu autorskog tima kojeg su činili Rifat Alihodžić, Jasmina Salković i Branko Rabrenović.

Njima je pripala nagrada u iznosu od šest hiljada eura. Na konkurs je pristiglo šest radova i Opština Pljevlja ih je sve otkupila.

Na osnovu ovog idejnog projekta koji će biti dopunjen i nekim rješenjima iz otkupljenih radova pristupiće se izradi glavnog projekta.

Predsjednik Opštine je kazao da projekat čija je ukupna vrijednost 12 miliona eura Opština sama ne može da finansira i da očekuje da se u njegovu realizaciju uključe Rudnik uglja i Termoelektrana.

“To bi bilo vraćanje duga Pljevljacima za pola vijeka rudarenja kroz oplemenjavanje degradiranih površina usljed izvođenja rudarskih radova. Zelena tranzicija je realnost koja nas čeka u kraćem ili dužem periodu i zato moramo iskoristiti sve potencijale koje imamo da održimo život u gradu. Jedan od projekata koji će odrediti budućnost Pljevalja je projekat uređenja Borovičkog jezera, jer se tu stvara šansa za otvaranje novih radnih mjesta”, rekao je Golubović.

Kazao je da se projekat može realizovati fazno i da je tehnički sve vrlo lako izvodljivo.

Istakao je da je sličan projekat realizovan u slovenačkom gradu Velenju, čije uređeno jezero dnevno posjeti oko pet hiljada ljudi.

Na pitanje “Vijesti” kada se može očekivati uređenje kupališta na Borovičkom jezeru, bez drugih sadržaja, Golubović je rekao da bi to moglo da se desi već naredne godine.

“Ovaj projekat će biti u programima svih partija, pa i moje (DPS) za lokalne izbore, koji treba da se održe sredinom naredne godine”.

Pljevlja su jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koja nema bazen ni uređeno kupalište, pa su građani prinuđeni da spas od ljetnjih vrućina traže na nekim od rijeka.

Borovičko jezero je nastalo punjenjem vodom iz dva potoka napuštenog kopa “Šumani“ Rudnika uglja. Udaljeno je oko pet kilometara od Pljevalja, i nalazi se na oko 500 metara od saobraćajnice Pljevlja-Žabljak. Voda jezera otiče u Vezišnicu koja protiče u neposrednoj blizini.

Obala jezera, koje zauzima površinu od oko 29 hektara je neuređena, bez zelenila, osim u malim djelovima sa samoniklim rijetkim stablima. Prostor Borovičkog jezera tretiran je prostorno-urbanističkim planom Opštine i DUP-om Termoelektrane.

Sportsko-rekreativni kompleks Borovičko jezero obuhvatao bi prostor kupališta i prostor kompleksa sa bazenima.

Planom je predviđeno uređenje prostora oko jezera, formiranje plaže u dužini od oko 300 metara sa odgovarajućim rekreativnim i zabavnim sadržajima. Planirana je izgradnja četiri bazena: dječjeg, rekreativnog bazena sa vodenim atrakcijama, porodičnog bazena površine oko 500-1000 metara kvadratnih i toboganskog bazena.

Planirano je i uređenje postojećih terena za male sportove, tenis, kao i terena za odbojku na pijesku, za mini-golf, boćanje, restorana, šanka i prateće komercijalne ponude.

Uradiće se i bina za organizaciju zabave, parking za 300 vozila, pješačko – biciklistička staza širine oko tri metra i duge oko 2,5 kilometara. Čitav sportsko – rekreativni kompleks bi bio komercijalizovan za maksimalno 2000 kupača na dan tokom sezone i to 1000 posetilaca uređenog kupališta i 1000 posetilaca kompleksa bazena.

Izvor: Vijesti.me