Trinajestojulska nagrada za 2019. pripala je Draganu B. Peroviću, književnom istoričaru, publicisti, za autorski TV serijal “Crnogorci sentom po svijetu”, za ciklus emisija “Istjerivač mitova” i knjigu “Stefan Perović Cuca – orepak bića”, zatim prof. dr Božidaru Šekularcu, za knjigu “Crna Gora u doba Crnojevića” i književniku Pavlu Goranoviću za knjigu “Poezija”.

Ovakvu odluku donio je žiru na čijem čelu je bio Rajko Todorović Todor, i članovi mr Miomir Vojinović, prof. dr Igor Lakić, dr Ranko Milović i mr Jadrnka Selhanović, na sjednici održanoj 19. juna 2019. godine, na Cetinju.