Smijenjena predsjednica SO Kotor Dragica Perović saopštila je da neće “ni milimitar odstupiti da ubuduće, kao i do sada, saziva i drži skupštinske sjednice u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom i Poslovnikom Opštine Kotor, “svidjelo se to matematičkoj odborničkoj većini”.

Ona je kazala da je za očekivati da Vlada zavede red u Opštini Kotor, raspusti skupštinu i raspiše izbore.

“To, sasvim sam sigurna, od Vlade očekuju građani Kotora, kako korov političke korupcije, kao pelcer, ne bi zaživio u Crnoj Gori kao manir rada i formiranja bilo kakve vlaste i na bilo kom nivou, čak ni na nivou mjesnih zajednica i kućnih savjeta”, kazala je Perović u saopštenju.

Ona je dodala da nije u redu da se “uz flagrantno kršenje” odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta i Poslovnika gazi izborna volja kotorskih birača.

“Nije u redu da se svjesno čine krivična djela samovlašća i lažnog predstavljanja, u produženom trajanju, uz prećutni amin Vlade i resornog ministarstva, koji, skupa i zajedno, pored nepoštovanja svih propisa, ne poštuju ni sopstvenu Odluku o upozorenju Skupštini Opštine Kotor. Za nezakonitost ne može i ne smije biti alibi “mi smo većina”, jer ako to pravilo zaživi možemo doživjeti da nam većina iz skupštinskih stolica počne upadati i po kućama radi preuzimanja naših domaćinstava”, zaključila je Perović.

izvor: rtcg.me