Moja dužnost jeste i biće da zaštitim šume Crne Gore, koje su decenijama talac nezajažljivih apetita pojedinaca i organizovanih grupa, koji su se enormno obogatili na štetu naše prirode i naših građana, kaže v.d. direktora Uprave za šume.

Želim da obavijestim javnost Crne Gore da mi je profesionalna i ljudska čast što ću u narednom periodu biti na čelu Uprave za šume, ustanove koja gazduje sa jednim od najznačajnih resursa Crne Gore, našim šumama, koje pokrivaju preko 60 odsto površine naše države, kaže mr Srđan Pejović, v.d. direktora Uprave za šume.

– Kao neko ko je cijeli svoj profesionalni život posvetio ovom blagu Crne Gore, kao čovjek koji je svoje školovanje i obrazovanje posvetio šumarstvu, moja dužnost jeste i biće da zaštitim šume Crne Gore, šume koje su decenijama talac nezajažljivih apetita pojedinaca i organizovanih grupa, koji su se enormno obogatili na štetu naše prirode i naših građana – kaže Pejović.

Kako ističe, izazov je veliki, ali i dostižan.

– Kao neko ko svim svojim bićem voli Crnu Goru, pa i njene šumske ljepote, želim da poručim da ću sa svojim timom biti potpuno posvećen, zajedno sa nadležnim institucijama i u skladu sa svojim nadležnostima, borbi protiv šumske mafije, i, sa druge strane, borbi za obnovu naših devastiranih i degradiranih šuma – ističe novopostavljeni direktor.

Ta obnova, po njemu, podrazumijeva mnogo stvari, kao što su opsežno prirodno i vještačko pošumljavanje, istinsko sprovođenje šumsko-uzgojnih radova na poboljšanju kvaliteta naših šuma, suštinska valorizacija ekoloških i socijalnih funkcija šuma, održivo korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda, efikasno uspostavljanje raspodjele dostupne drvne mase i mnogo toga još. Najkraće, radiće na tome da naše šume ostavimo na korišćenje našim potomcima u boljem stanju nego što su trenutno.

– Takođe, intencija će biti snažno uvezivanje Crne Gore sa najrelevantnijim naučno-istraživačkim centrima, domaćim i stranim NVO, sistemska borba protiv požara, ali i snažnije učešće u globalnoj borbi protiv klimatskih promjena koje uzrokuju sušenje i bolesti naših šuma, intenzivnija međusektorska saradnja u zaštiti naših šuma, kao i, u skladu sa nadležnostima, iskrena i snažna saradnja sa svim relevantnim institucijama koje se bave zaštitom i unapređenjem prirodnih bogatstava Crne Gore – kaže Pejović.

Ističe da će u narednim danima uraditi analizu zatečenog stanja u Upravi za šume, sondirati kadrovske, organizacione i druge kapacitete, provjeriti evidencije o sječama i pošumljavanju i na osnovu toga, ali i drugih parametara, krenuti u izazovan proces zrelog, odgovornog, efikasnog, modernizovanog i digitalizovanog gazdovanja šumama.

– S obzirom na brojne izazove koji su neminovni, ne sumnjam u snažnu posvećenost premijera, Vlade, resornog ministarstva i svih drugih povezanih institucija, u očuvanje i unapređenje šuma kroz održivo, odgovorno, zakonito i efikasno gazdovanje šumama – ističe Pejović u saopštenju.

Izvor: dan.co.me