Mnoga krivična djela protiv polne slobode, od nedozvoljenih polnih radnji do dječije pornografije, teško je otkriti, što ne znači da nijesu zastupljena. Sagovornici Televizije Crne Gore ističu da brojni slučajevi ne ostanu neprijavljeni iz straha od osude.

U posljednjih pet godina, samo je podgorički Osnovni sud zbog nedozvoljenih polnih radnji donio sedam osuđujućih presuda. Veći broj takvih slučajeva, završen je osuđujućim presudama i u drugim sudovima.

“Tu su ona krivična djela protiv polne slobode gdje se kao radnja izvršenja javlja neka druga aktivnost koja vodi zadovoljenju polnog nagona učinioca, a nije striktno vezana za sam seksualni odnos”, naveo je sudija Osnovnog suda u Podgorici Rade Ćetković.

Kažu da u odnosu na takve osobe, sud i tužilaštvo, moraju iznijeti sve dokaze, kako bi počinioci bili osuđeni za ono što su uradili, te da takav epilog utiče i na oporavak žrtve.

“Da bi uopšte ušlo u proces oporavka koji bi bio trajan, mora da zna da taj neko zločest, odnosno taj neko ko je njega ugrozio da to više nikad neće uraditi i da je za svoje zlodjelo adekvatno kažnjen”, ističe psihološkinja Radmila Stupar Đurišić.

Često su tamo gdje su i djeca, pedofili vješto prikrivaju svoje namjere.

“Oni uglavnom imaju takav cilj, da budu tu, da se djeca prvo njegovog lika nagledaju, znači da više ne bude to neki nepoznati čika ili nepoznata teta koji tu stalno prilazi”, kaže Stupar Đurišić.

“Znam iz svoje prakse da ta lica, kada ja budem kod njih u posjeti, kad razogvaramo o načinu odbrane, nikad nijesu spremna da priznaju čak ni meni kao njihovom braniocu, nego uvijek tvrde da je to nešto što im je namješteno, tipa da je izmislila osoba koja je oštećena”, kazao je predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović.

Begović kaže da je mnogo događaja koji ostanu pod velom tajne, zbog sramote. Takođe, naši sagovornici upozoravaju i na krivično djelo dječje pornografije.

“Puno tih oštećenih, bilo da su to maloljetna djeca ili odrasli neće prijaviti to upravo iz straha od osude, a u svakom slucaju ako mene pitate, ja smatram da sva ta lica koja se laički mogu nazvati pedofilima moraju biti evidentirana u nadležnim državnim službama”, nagalšava Begović.

Rade Ćetković je istakao da krivično djelo dječja pornografija na globalnom nivou ima trend porasta.

“Smatra se da ta industrija na godišnjem nivou ima obrt od preko dvije milijarde američkih dolara. To vam govori o zastupljenosti tog krivičnog djela”, navodi Ćetković.

On kaže da se to krivično djelo rijetko javlja u praksi crnogorskih sudova, ali ne zato što ih nema, već zato što je počinioce teško otkriti, a potom i dokazati.

Begović smatra da kaznena politika nije blaga, jer se za najteže oblike krivičnih djela protiv polne slobode, mogu izreći kazne zatvora do 15 godina.

izvor: rtcg.me