Predlog izmjena Krivičnog zakonika kojim su pooštrene kazne za pedofile je dobar prvi korak, ali tom tekstu, koji je Vlada usvojila u četvrtak, fale odredbe koje regulišu registar seksualnih prestupnika i članovi kojima se određuje da izrečene kazne ne mogu biti ispod zakonskog minimuma. Uz to, nije regulisan ni nadzor po izlasku iz zatvora, kazala je za „Dan“ Kristina Mihailović, predsjednica Udruženja „Roditelji“. Zbog toga će, kako je najavila, podnijeti amandmane na predlog izmjena.

Kristina Mihailović

Kada se već ušlo u proces, onda on treba da bude urađen kvalitetno i da konačno dobijemo zakon koji će štititi djecu i djelovati preventivno protiv seksualnog nasilja. Veoma je važno da se u zakon unese odredba kojom će sudije biti obavezane da ne izriču kazne manje od zakonskog minimuma. Mi i sada imamo kazne za pedofile od tri i više godina, ali su sudije izricale kazne od po nekoliko mjeseci, pa čak i novčane. Imamo čak i takve slučajeve i smatramo da se ta praksa mora zaustaviti ako se zaista želi nešto postići – rekla je Mihailović.

Kako je dodala, ono što je predloženo izmjenama tiče se isključivo kaznene politike, koja je pooštrena, što je dobro.

Nije regulisan ni dio koji se tiče registra. Tu ništa nije mijenjano, a mi mislimo da registar prvo mora biti definisan, potom treba regulisati ko mu pristupa i kako se vode podaci. Veoma je važan i nadzor počinilaca seksualnog nasilja, a i to je izostavljeno. Mi ćemo svakako da pripremimo amandmane i uputićemo ih Skupštini, tačnije Ženskom klubu, koji je najavio da će se baviti ovom problematikom. Mi ćemo sve definisati, pa ćemo imati varijantu za Krivični zakon, ali i u slučaju da Vlada kaže da to nije sve za taj akt, napravićemo redlog izmjena drugih zakona – kazala je Mihailović.

Ona je istakla da će se spremiti za svaki scenario jer je cilj da se sve riješi sada, i to na kvalitetan način.

Ukoliko nam ostanu neriješene stvari, onda nismo uradili sve ili nismo uradili u dovoljnoj mjeri – navela je Mihailović.

Vlada je na poslednjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, kojim su obuhvaćena sva krivična djela protiv polne slobode, a koja se tiču zaštite djece i nemoćnih lica. Za sva ova krivična djela predloženo je usvajanje strožih kazni zatvora, dok je za ona najteža predviđena mogućnost da učinilac bude kažnjen dugotrajnim zatvorom u trajanju od četrdeset godina, što je najstroža kazna koju domaće krivično zakonodavstvo predviđa za najteža krivična djela.


Mihailović ističe da Ministarstvo pravde i ljudskih prava i sada ima registar seksualnih prestupnika, ali se o njemu ništa ne zna.

Čemu onda on služi? Koja mu je svrha? Ne vidimo poentu postojanja registra ako ne može da mu pristupi, na primjer, poslodavac koji traži radnika koji u radu ima kontakt sa djecom. Naš predlog je da registar bude javan, jer mi o ovom sada ne znamo ništa, pa čak ni koliko je lica u njemu. Ne znamo ni da li se osobe iz tog registra poslije izvjesnog vremena brišu, jer u nekim državama se to radi poslije nekoliko godina. Mi ne znamo kako su te stvari regulisane kod nas. Zato moramo reagovati. Imamo osnov, ali rad na unapređenju izmjena tek predstoji – kazala je Mihailović.

Izvor:Dan