Kolegijum Uprave policije je, sagledavajući potrebe službe, danas donio odluku o kadrovskim promjenama.

Milovan Pavićević je novi načelnik Centra bezbjednosti Podgorica.

Pavićević, koji je do sada bio savjetnik direktora Uprave policije, je u ranijem periodu između ostalog obavljao i poslove pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije i načelnika CB Nikšić.

Dosadašnji vd načelnik CB Podgorica, Dragiša Mugoša, koji je vršio ovu dužnost od momenta kada je mjesto načelnika ovog CB-a bio upražnjeno, nastaviće da obavlja poslove komandira Odjeljenja bezbjednosti policije CB Podgorica koje je i inače obavljao u ovom periodu.

Jovica Rečević, koji je u prethodnom periodu bio načelnik CB Podgorica, je od danas savjetnik direktora Uprave policije.

Novi načelnik Centra bezbjednosti Berane od danas je Miodrag Božović, koji je i u prethodnom periodu obavljao poslove načelnika ovog CB-a.

Dosadašnji načelnik CB Berane Velimir Furtula će obavljati poslove glavnog policijskog inspektora u okviru Sektora kriminalističke policije u kojem je bio raspoređen prije nego što je postavljen za načelnika ovog CB-a.

Izvor:AntenaM