NOVI DOKAZI

Parkinsonova bolest počinje u crijevima?

Sve je više dokaza da Parkinsonova bolest počinje u crijevima. Naime, najnovija istraživanja pokazuju da se proteini za koje se smatra da igraju ključnu ulogu u ovoj bolesti mogu proširiti iz gastrointestinalnog trakta u mozak.

Ljudsko tijelo prirodno stvara protein alfa-sinuklein koji se između ostalog nalazi u mozgu na krajevima nervnih stanica.

Međutim, različite forme ovog proteina koje se skupljaju u jedno povezane su sa oštećenjima nervnih ćelija, kao i sa pogoršavanjem nivoa dopamina. Osim toga, one uzrokuju probleme sa kretanjem i govorom – glavnim obilježjima Parkinsonove bolesti.

Najnovija otkrića podržavaju dugogodišnju teoriju da abnormalno presavijeni alfa-sinuklein može nastati u crijevima, a zatim se proširiti u mozak preko vagusnog živca koji izlazi iz moždanog stabla i koji prenosi signale od i do mnogih organa uključujući i crijeva.

“Nova otkrića podržavaju i daju prve eksperimentalne dokaze da Parkinsonova bolest može početi u crijevima i ići prema živcu vagusu”, rekao je Ted Davson, profesor neurologije na medicinskoj školi Univerziteta Džon Hopkins i koautor istraživanja.

Svi eksperimenti rađeni su na miševima.

Istraživači tvrde kako se pogrešno udubljeni alfa-sinuklein širi u mozgu miševa, i vjeruju da se isti simptomi odražavaju i kod ljudi. U ekspermentu je korišćeno stotinu miševa kojima je crijevo ubrizgavan pogrešno udubljeni alfa-sinuklein, nakon čega su pratili stanje.

Nakon mjesec dana pogrešno savijeni protein bio je prisutan u nekoliko struktura unutar moždanog stabla, dok je nakon tri mjeseca bio pronađen i u drugim dijelovima mozga, uključujući amigdulu i dio srednjeg mozga. Nakon sedam mjeseci bio je prisutan u još više područja.

Dalji rad otkrio je da su miševi pokazali pad nivoa dopamina u mozgu, nakon čega je uslijedio progresivni gubitak dopaminskih neurona. Takođe su pokazali probleme u svojim motoričkim sposobnostima, kao što su poteškoće u izgradnji gnijezda, kao i problemi s pamćenjem, tjeskobom i ponašanjem.

Vjeruju da će ova studija pomoći u pronalasku lijeka, te da će ometanje pogrešnog savijanja alfa-sinukleina u crijevima zaustaviti Parkinsonovu bolest.

Ova studija je uslijedila nekoliko mjeseci nakon što je druga grupa istraživača otkrila da su osobe čije je slijepo crijevo uklonjeno u ranim godinama života imala smanjen rizik od kasnijeg razvoja Parkinsonove bolesti.

Izvor: Klix