Policija je u okviru operativne akcije „Evazija”, nadležnim državnim tužiocima u Podgorici, Baru, Herceg Novom i Rožajama podnijela krivične prijave protiv ukupno 16 lica. Dvanaest lica je osumnjičeno da je počinilo 12 krivičnih djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja dok je njih četvoro osumnjičeno za tri krivična djela falsifikovanje službene isprave.

Policija je podnijela krivične prijave protiv Baranina M.L., osnivača firme „Mornar“ d.o.o. Budva, M.S. iz Bosne i Hercegovine, sa mjestom boravka u Podgorici, osnivača firme „Hammer“ d.o.o. Budva, Baranina A.M. osnivača firme  „Newspaperdirect CG“ d.o.o. Bar, S.V. iz Bara osnivača Privatne zdravstvene ustanove – „Apoteka AS“ Bar, J.M. iz Bara osnivača firme „Bar-Explorer“ d.o.o. Bar, B.Č. iz Bara, osnivača firme  „MBČ Boban“ d.o.o. Bar, B.H. iz Bara osnivača firme „Zlatna nit“ d.o.o. iz Bara, R.N. iz Bara osnivača firme „Air plast“ d.o.o. Bar, M.K. iz Bara osnivača firme „Voskar“ d.o.o. Bar, M.Š. iz Bara osnivača firme „Dva brata“ d.o.o Bar, S.M. iz Bara osnivača firme „Tiru-Liru“ d.o.o. Bar, E.M. iz Rožaja osnivača firme „Trendy&IE“ d.o.o. Rožaje, M.B. iz Herceg Novog osnivača firme „SMS Inspire MNE“ d.o.o Herceg Novi, R.Ć. iz Herceg Novog osnivača firme „Aragosa“ d.o.o. Herceg Novi i protiv P.J. i N.M, oboje iz Herceg Novog, osnivača firme „Amater A2K“ d.o.o. Herceg Novi.

Oni su, kako se sumnja, ova krivična djela počinili na način što su u svojstvima osnivača privrednih društava naveli notare da ovjere neistinite izjave u kojima je navedeno da su izmirene sve obaveze koje je su ta privredna društva imala prema povjeriocima, zaposlenima i Poreskoj upravi, a zatim su takve izjavu sa neistinitim sadržajem upotrijebili kao istinitu prilikom podnošenja zahtjeva Poreskoj upravi za pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije privrednih društava čiji su osnivači, pri čemu pričinjena ukupna šteta prema Budžetu u iznosu od 62.184 eura.