Inspektor za vode Dragan Šekularac, podnio je još jednu krivičnu prijavu Osnovnom tužilaštvu u Bijelom Polju, protiv neidentifikovanog lica, zbog nove pojave crvene tečnosti u Limu.

                  Foto: sjevercg.me

Portal sjevercg je došao do saznanja, da je inspektora za vode obavijestila bjelopoljska komunalna policija, da se u blizini objekta jednog lokalnog mesnog preradjivača nalazi crvena tečnost koja ulazi u Lim.

Takodje, je naš portal saznao, da je inspektor za vode  odma izašao na licu mjesta, fotografisao isto i podnio Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv NN lica, ujedno je i obavijestio  veterinarskog inspektora, jer se u blizini nalazi mesni preradjivač.

Prema saznanjima našeg portala, svi mesni preradjivači u Bijelom Polju su dobili vodne dozvole i sada se moraju i pridržavati Zakona o veterinarstvu i ne smiju ništa ispustati u Lim.

Zakonom o Veterinarstvu  je jasno definisano kako moraju i pod čijim nadzorom mesni preradjivači, da životinjski otpad uništavaju , skladište na odredjenom mjestu i pod čijim nadzorom.

                Foto:sjevercg.me

Takodje, su danas ekološki aktivisti i ribolovci spriječili nelegalnu eksploataciju šljunka na Limu u mjestu ušće, rijeka Bistrice i Lima, sa druge strane Lima.

Nakon što su sinoć obaviještene sve inspekcije, da se juče na ovom mjestu vrši nelegalna eksploatacija šljunka danas su iste reagovale, takodje su se jutros okupili ekološki aktivisti i ribolovci, u namjeri da spriječe dalje nelegalnu eksploataciju šljunka.

Ali ih je vjerovatno neko upozorio i danas se niko nije pojavio na tom mjestu sa mašinama, potvrdjeno je za portal sjevercg.

Ekolški aktivisti i ribolovci su poručili da su odlučni, da svi zajedno zaštite ovu rijeku i neće dozvoliti da se više ista uništava.

                      Foto: sjevercg.me

Takodje, pozdravljaju reagovanje inspekcija, koje su se jutros na ovom mjestu odma pojavile.