Policija je u Herceg Novom i Pljevljima podnijela četiri krivične prijave protiv lica osumnjičenih da su počinili djela iz oblasti privrednog kriminala, utajili porez i bespravno posjekli šume.

Policija je u Herceg Novom podnijela krivičnu prijavu protiv preduzeća “Bistro more” i odgovornog lica M.B. (45) zbog sumnje da su utajili poreze i doprinose.

“Sumnja se da su krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju počinili na način što u namjeri da izbjegnu plaćanje pripadajućih poreskih obaveza tokom poslovne 2017. i 2018. godine, nadležnom poreskom organu nijesu predali obavezne prijave o stečenom prihodu u ukupnom iznosu od 57.838 eura koji je ostvaren u restoranu koji je poslovao u okviru navedenog pravnog lica, i na taj način izbjegli plaćanje poreza na dodatnu vrijednost u ukupnom iznosu od 9.538 eura”, precizirali su iz Uprave policije.

Sumnja se da su, na taj način, izbjegli plaćanje 2.030 eura poreza na dobit.

“Sumnja se da nijesu prilikom sačinjavanja godišnjeg bilansa stanja i uspjeha za poslovnu 2017. godinu u svom knjigovodstvu prikazali ostvarenu dobit u iznosu od 22.561 eura”, dodaju iz policije.

Policija je, kako je saopšteno, u Pljevljima podnijela krivične prijave protiv S.G i S.U. kao i preduzeća “Ukras univer” zbog sumnje da su počinili dva krivična djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

“Sumnja se, da su u svojstvu osnivača i izvršnog direktora naveli službenike Osnovnog suda u Pljevljima da ovjere neistinite izjave u kojima je navedeno da su izmirene sve obaveze koje je privredno društvo imalo prema povjeriocima, zaposlenima i Poreskoj upravi, a zatim su takve izjave sa neistinitim sadržajem upotrijebili kao pravu prilikom podnošenja zahtjeva Poreskoj upravi za pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije privrednog društva”, kazali su iz policije.

Na taj način psumnjičen su, kako su kazali iz policije, oštetili budžet Crne Gore za 16.919 eura.

U Pljevljima je policija podnijela i krivičnu prijavu protiv sugrađanina N.B. (29) osumnjičenog za nesavjestan rad u službi.

“On je, kako se sumnja, tokom 2018. godine kao lugar zaposlen u Upravi za šume propusti da izvrši nadzora u gazdinskoj jedinici ‘Maočnica’ i tom prilikom je bespravno posječeno 224,357m3 četinara i 4,442 m3 lišćara”, navode iz policije.

Uprava za šume, kako je saopšteno iz policije, na taj način je oštećena za 18.242 eura.