Uprava policije podnijela je krivične prijave protiv dvadest tri osobe osumnjičene da su ovjerile isprave sa lažnim podacima, kako bi izvršila likvidaciju preduzeća. Policija sumnja da su na taj način oštetili budžet za skoro 224.000 eura.

Kako je saopšteno iz Uprave policije u Podgorici, Beranama, Nikšiću, Herceg Novom i Pljevljima podnijeli su nadležnim tužiocima 20 krivičnih prijava protiv 23 osoba zbog osnovane sumnje da su nezakonitostima pričinila štetu budžetu od ukupno 223.950 eura.

Osumnjičeni su, kako je saopšteno iz policije, u svojstvu osnivača i izvršnih direktora  privrednih društava, naveli notare da ovjere izjave u kojima je navedeno da su izmirene sve obaveze koje je su ta privredna društva imala prema povjeriocima, zaposlenima i Poreskoj upravi, iako su znali da su podaci u izjavama neistiniti, a zatim su takve izjave sa neistinitim sadržajem upotrijebila kao prave prilikom podnošenja zahtjeva Poreskoj upravi za pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije privrednih  društava