EKONOMIJA

Osnovano preduzeće Sveti Stefan hoteli

Većinski akcionari Hotelske grupe Budvanska rivijera pozitivno su se izjasnili za restruktuiranje te kompanije, i juče odlučili o osnivanju novog akcionarskog društva Sveti Stefan hoteli, pišu Dnevne novine.

Na 11. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj u hotelu Palas u Petrovcu, prisutni su podržali najavljenu odluku o odvajanju i osnivanju novog društva, kojeg čine hoteli Sveti Stefan i Miločer, sa pripadajućim zemljišnim kompleksom, koji su u dugoročnom zakupu Adriatic Properties-a. Procijenjena je vrijednost nekretnina od 60,76 miliona eura, i tome dodata gotovina od 25.000 kao dio obaveznog osnivačkog kapitala. Akcije nove kompanije vrijede 25,86 miliona, a njihova nominalna cijena je 3,1877 eura.

Sjednici je prisustvovalo 11 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 7.237.870 ili 89,24 odsto ukupnog broja akcija, a za predlog restruktuiranja pozitivno se izjasnilo 99,97 odsto akcionara. Istovremeno s odlukom o osnivanju, izabran je i prvi saziv Odbora direktora firme, kojeg čine Milan Vučinić, Petar Ivković, Vladimir Sekulić, Savo Jasnić i Slobodan Leković.

Izvor: Dnevne novine