„Ibar“ je rijeka koja izvire ispod divljih obronaka, 2403 metra visoke planine „Hajla“, na desetak kilometara od  Rožaja. U crnogorskom dijelu svog 276 km dugačkog putovanja, Ibar prolazi kroz grad Rožaje i kanjonom  koji uliva strahopoštovanje svojom divljom ljepotom, što predstavlja pravu prirodnu rijetkost, nastavlja svoj plahoviti tok prema svom ušću u Zapadnu Moravu kod Kraljeva.

Kuriozitet u vezi sa Ibrom je da je to rijeka sa najdužim tokom koja izvire u Crnoj Gori.

Mi, koji živimo pored Ibra, često svojom nemarnošću ne umijemo da cijenimo činjenicu da kada rijeka protiče kroz neki grad, za stanovnike tog grada to predstavlja ,,Božji dar“.

„Ibar“ nam daruje posebnu vrijednost, u smislu milenijumskog trajanja puno je toga pretrpio, zapamtio i za nadati  se, oprostio.

Mnogo toga je rečeno i napisano o Ibru, ali na pitanje ,,svih pitanja“ o porijeklu imena, odnosno, kako je „Ibar“ dobio ime, rijetko se ko usudjivao da nešto napiše ili kaže.

Odgovor na to pitanje potražili smo od dugogodišnjeg kulturnog radnika, priredjivača i autora više knjiga, utemeljivača festivala „Zlatna pahulja“ i pasioniranog istraživača etimoloških pojmova, Osmana Omka Kurpejovića.

-Što se tiče imena rijeke „Ibar“, ne može se tačno odrediti značenje, ali je zasigurno da su hidronimi, odnosno oronimi (imena rijeka i planina) jedni od najstarijih toponima, dakle, oni vode porijeklo i zadržavaju svoje ime još od najstarijih vremena, od onih naroda koji su prvi boravili na tim prostorima.

Imena svih velikih rijeka kod nas nisu slovenskog porijekla, već od nekih davnih civilizacija, a o imenu rijeke „Ibar“ najsavremenije tumačenje dao je poznati etimolog i lingvista, Petar Skok, koji u svom etimologijskom rječniku, porijeklo imena rijeke „Ibar“ vezuje za latinsku riječ „hiberus“, što znači zimsko doba. Kurpejović smatra da je možda pogriješio, zato što je on bio poznavalac romanskih jezika, pa mu je samim tim to bilo i najprihvatljivije.

Pojam „hiberus“ takodje postoji i u grčkom jeziku a prevodi se kao neka vrsta zelene salate, ali to, kako je kazao Kurpejović, možemo odmah odbaciti.

Ovim pitanjem bavili su se i drugi lingvisti, kao što je na primjer poznati slovenski etnolog Niko Župančić, koji porijeklo naziva Ibra povezuje za stari naziv rijeke Marice, koja je za vrijeme antičkog doba nosila ime „Hiberus“.

Petko Živković se takođe u jednom od svojih djela osvrnuo i na ime rijeke „Ibar“, pa je pored svih ovih tumačenja, u obzir uzeo i pojam „iberi“, što znači „jevrej“.

Za Osmana Omka Kurpejovića, najprihvatljivije je ime „Iber“, koje u prevodu od baskijskog jezika, označava dolinu ili rijeku.

izvor:Radio Rožaje