Osam članova plavskog odbora SNP-a pozvalo je u otvorenom pismu lidera te partije, Srđana Milića, da podnese ostavku.

Plavski odbor je već četvrti sa sjevera, nakon beranskog, bjelopoljskog i kolašinskog, koji se izjasnio da ne podržava politiku aktuelnog predsjednika partije Srđana Milića.

„Na ovakav korak smo se odlučili iz razloga što ste kao Predsjednik SNP-a svojim činjenjem ili više nečinjenjem, svjesno ili nesvjesno, namjerno ili nenamjerno, srozali ugled partije i pasivizirali do krajnjih granica aktivnost članova i organa partije, što je za posledicu imalo da je naša partija postala partija sa malim ugledom i uticajem na politička zbivanja u Crnoj Gori. Na izloženi način gotovo je zamrla aktivnost partije kao političke stranke, a to se adekvatno odrazilo na izborne rezultate u oktobru 2016. godine kao i na lokalnom nivou u opštinama Budva, Kotor i Herceg Novi“, kaže se u saopštenju.

Oni dodaju da je neophodno u skladu sa Statutom izabrati novo rukovodstvo SNP-a, Glavni odbor, Predsjednika i druge organe Partije. U te organe treba birati ugledne članove Partije spremne da se bore za ostvarivanje programskih ciljeva Stranke, a ne za ostvarenje bilo kojih svojih političkih i drugih interesa.

„Naša je ocjena, a tako je mišljenje ogromne većine članstva, da ovo treba učiniti odmah, da bi se izborom novih organa Stranke povratio njen ugled među ostalim opozicionim strankama, te da njena snaga utiče na tok političkih i društvenih zbivanja kako je to činila i prije. Isključivi cilj je da se u slozi sa ostalim opozicionim strankama koje se bore za poštovanje Ustava i zakona, na slobodnim izborima smijeni korumpirana vlast DPS-a i to kako na nivou Crne Gore, tako i na nivou svih lokalnih samouprava, gdje DPS koja je u raspadu, drži vlast koju sprovodi u vidu samovolje užih krugova, političkih elita i kriminalaca sa minornim političkim strankama“, zaključuje se u pismu.

Saopštenje su potpisali član Glavnog odbora SNP-a, Zoran Jokić, članovi opštinskog odbora SNP-a u Plavu Miloš Paunović, Branislav Dašić, Vukomir Otašević, Dragić Garčević, Ljubiša Živaljević, Milić Milović i Aleksandar Šoškić.