Prva osnovna škola u Kolašinu otvorena je 1880. godine. Njen rad biva prekinut Balkanskim ratovima, a u toku austro-ugarske okupacije, radi uz povremene prekide. Po završetku Prvog svjetskog rata i stvaranjem jugoslovenske države 1918. godine, škola nastavlja sa radom. U toku Drugog svjetskog rata, radila je u prekidima. Od 1961. godine nosi ime revolucionara Rista Manojlovića.

U učionicama škole u Kolašinu, sticali su znanja mnogi istaknuti prosvjetni radnici, naučnici i društveno-politički radnici. Svoj puni razvoj i procvat škola je postigla u poslijeratnom periodu, pa je ona danas savremena i razvijena vaspitno-obrazovana ustanova. Njen đački i nastavnički kolektiv ostvaruje zavidne vaspitno-obrazovne rezultate. Od 2012. godine radi u novoj zgradi matične škole.

RAD ORGANIZOVAN U 29 ODJELJENJA

Rad u školi, u kojoj, pored matične imaju dva područna odjeljenja, organizovan je u 29 odjeljenja sa 541 učenikom, a nastavu izvodi 47 prosvjetnih radnika, od ukupno 62 zaposlena.

Za zavidne vaspitno-obrazovne rezultate škola je dobitnik brojnih priznanja: Plakete oslobođenja Kolašina, Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima, Plakete „25 maj”, Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, Prvomajske povelje Saveza sindikata Jugoslavije i Plakete „Veljko Vlahović”.

Državnu nagradu „Oktoih” za postignute rezultate u vaspitanju i obrazovanju škola je dobila 1976. godine kao i njena četiri nastavnika pojedinačno.

U školi je 1987.godine održana trinaesta republička smotra Pokreta „Nauka mladima”.

U školskoj 2000-2001. godini sa prvim generacijama u Crnoj Gori škola je počela da primjenjuje metodu „Korak po korak” koja se i dalje uspješno primjenjuje.

“Godine 2001. naša škola je bila domaćin 35. takmičenja iz prirodnih nauka i stranih jezika. Projekat „Građanin” se završio u našoj školi među prvima u Republici 2002-2003. školske godine. Od 2005-2006. škola je ušla u reformu i primila prvu generaciju đaka sa šest godina”, kazala je direktorica škole Dragica Ilinčić.

EKO ŠKOLA

Prema njenim riječim, predstavnici ove škole su putovali u Finsku i Njemačku u okviru projekta „Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu”.

“Posjete su podrazumijevale obilaske škola i odsjeka pri Ministarstvu prosvjete Finske i Njemačke. Škola je učestvovala u međunarodnim projektima „Mi možemo bolje” i „Nebo je naša granica”. Od 2016.godine uključena je u projekat „Eko škole” i stvaramo uslove za dobijanje „Zelene zastavice”. Od ove godine, škola je ušla i u realizaciju projekta „Školske šeme””, predočila je Ilinčić.

REĐAJU SE USPJESI NA DRŽAVNIM TAKMIČENJIMA

Nastavnici i učenici i zadnjih godina osvajaju državne nagrade, 2016-2017.godine – prvu nagadu za literarni rad u organizaciji Subnor-a Crne Gore na temu „ Mir, slobodamladost” dobila je učenica Vasilisa Minićn (mentorka Dragica Ilinčić).

Iste godine u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na temu „Moje buduće zanimanje” prvu nagradu osvojila je Jovana Jeknić (mentorka Dušica Baković) 2017-2018. godine na konkursu „Evropa i ja” učenica IX razreda Vasilisa Minić (mentorka Dragica Ilinčić) je nagrađena za najbolji literarni rad.

Godine 2018-2019. prvu nagradu za „Francuski strip” osvojile su učenice VII razreda Helena Šuković, Tara Dulović. Aleksandra Drljević i Gala Dulović (mentorkaMarina Bulatović).

Iste godine u organizaciji Subnora II mjesto za literarni rad je osvojila učenica Tijana Jovanović (mentorkaDragica Ilinčić).

Takođe, i prošle i ove školske godine učenici i nastavnici OŠ “Risto Manojlovic” su dobili nagrade Fonda za kvalitet i talente. Prošle godine su to bile Nađa Grdinić, učenica VIII razreda i Gala Dulović, učenica VII razreda. Ove godine su nagrađene Marina Bulatović, profesorica francuskog jezika i Gala Dulović, učenica VIII razreda.

„S obzirom na to da radimo u jednoj od najmodernijih školskih zgrada na Balkanu i posjedujemo kvalitetan obrazovni kadar, želim da postanemo uspješna škola primamljivih znanja i vještina. To ćemo postići prepoznavanjem i njegovanjem talenata, afirmisanjem takmičenja učenika i učešćem u projektima. To će biti škola u kojoj su vrednovani i nagrađeni uspjesi učenika i zaposlenih”, dodala je Ilinčić.

Izvor:CDM