Apelacioni sud odbio je žalbu na pritvor okrivljenog O.Đ. koji se tereti za silovanje i pokušaj silovanja rođene sestre.

Kako se navodi u odluci Apelacionog suda, iz spisa predmeta prvostepenog suđa na osnovu dokaza, do nivoa postojanja osnovane sumnje prozilazi da je okrivljeni O.Đ. učinio dva krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

Na tim dokazima se zasniva i predmetna optužnica, a naročito iz iskaza oštećene A.Đ. koja je u svom svjedočkom iskazu do detalja opisala svaku konkretnu radnju koju je u navedenim događajima prema njoj preduzimao okrivljeni O.Đ.

Oštećena, inače sestra okrivljenog, detaljno je opisala udarce koje je od njega dobijala, doba dana u kojima su se krivična djela desila, načine na koje je okrivljeni sa njom u dva navrata ostvario prisilne seksualne odnose.

Takođe, tu je i iskaz E.P., majke oštećene i okrivljenog koja je u svjedočkom iskazu iznijela svoja saznanja vezana za odnose između njene djece.

Kao dokaz se navodi i službena zabilješka NVO “Telefon za žene i djecu žrtve nasilja” od 16. septembra 2020. godine u kojoj se konstatuje da je ta NVO prethodnog dana primila telefonsku prijavu od strane nepoznate osobe koja se predstavila kao drugarica osobe koja je sjutradan prijavila seksualno nasilje.

U prijavi je navedeno da je cijela porodica u problemu, roditelji razvedeni, imaju dvoje djece, sina od 22 i ćerku od 19 godina, oboje osuđivani, sin zbog težih krivičnih djela i pritom zavisnik, a ćerka zbog tuča, zatim da je ćerka izašla iz zatvora prije neki dan i nije htjela da se vrati kod majke i brata, da je poslije pritiska prijateljice i majke zašto neće da se vrati kući, rekla da je brat seksualno zlostavlja od 14. godine, da osjeća ogroman strah, te da se plaši prijave jer joj niko neće vjerovati.

Izvor: antenam.net