Prema podacima Monstata, u Opštini Rožaje od 2011. do 2017. godine bilo je 289 razvedenih brakova, što je svrstava  na trećem mjestu u državu poslije Podgorice i Bara. Na prvom mjestu po broju razvedenih brakova u ovom vremenskom periodu  je Podgorica,zatim slijedi Opština Bar u kojoj se većina doselila iz Sjevernog regiona sa 385 razvedenih brakova, na trećem mjestu je Opština Rožaje, pa zatim Opština Herceg Novi sa 223 i Nikšić sa 202 razvedena braka.

Kada se tiče razvoda brakova na Sjeveru Crne Gore,  u Opštini Rožaje je više bilo razvedenih brakova nego zajedno u Opštini Pljevlja, u kojoj je bilo 134 i Opštini Bijelo Polje 121, dok je u Opštini Berane  bilo 96 razvedenih brakova. Opština Rožaje  je i u 2008, 2009 i 2010 godinu takodje, bilježila veliki broj razvedenih brakova.

Politički analitičar i sociolog Srđan Vukadinović za Portal sjevercg kaže, da broj razvoda brakova  u Rožajama po podacima Monstata,  ne dovodi ovu opštinu  na treće mjesto u Crnoj Gori, nego možda i visočije. To iz razloga što je najveći broj razvoda brakova u Podgorici i u Baru, a upravo u ove dvije lokalne zajednice je i najveća stopa migriranja ljudi sa sjevera. Tako da ako bi se napravila detaljnija analiza, potpunija i dubinska, Rožaje bi bilo još više rangirano. Naravno, to nije nimalo rang koji je za pohvalu i sa kojim se treba dičiti.

On je dodao, da je nekoliko je razloga za toliki broj razvoda u Rožajama:

Jedan je sigurno  emancipacija žena u Rožajama koje ne žele da trpe torturu ili lošu komunikaciju u braku. Pri tome, razvod braka se više ne doživljava katastrofalno i kataklizmatično, pri čemu je žena u ranijim razdobljima morala da trpi mnogo  toga i da ne napušta bračnu zajednicu.Toj emancipaciji  doprinosi i određena  ekonomska nezavisnost žena u Rožajama. Više nijesu samo domaćice i majke, nego i žene koje privređuju i ostvaruju prihod u kući. Naravno, da za toliki broj razvoda ima i ekonomskih momenata uzimajući u obzir da je Rožaje među soromašnijim opštinama u Crnoj Gori.

Ali, pri svemu tome najbitnija je kvalitetna  komunikacija i razumijevanje među supružnicima. Mogu biti i lošiji materijalni uslovi života, ali se oni mogu prevazići ako postoji razumijevanje potkrijepljeno u svemu tome kvalitetnom komunikacijom, a nikako monologom. Tako da tri ili četiri navedena razloga su ključna za toliki broj razvoda  brakova u Rožajama,kaže Politički analitičar i sociolog Srđan Vukadinović.

Psihološkinja Nataša Vuković za Portal sjevercg kaže, da Statistika potvrđuje da se broj razvoda mladih bračnih parova stalno povećava, a razloga koji dovode do kraja braka je veoma mnogo. Kompleksna i nepovoljna kretanja u društvu, izmijenjen sistem vrijednosti, nezaposlenost i opšte siromaštvo, razlozi su koji opterećuju funkcionisanje bračne i porodične zajednice.

Partneri najčešće kao razlog za razvod braka navode probleme finansijske prirode.,nasilje prema bračnom partneru,  razlike u pogledima na brak i bračne uloge, nedostatak ili gubitak emocija prema bračnom partneru, paralelne veze. Na našim prostorima možemo govoriti i o tome da se razvod više ne smatra sramotom, da žrtve porodičnog nasilja više ne žele da budu žrtve. Svaka porodična situacija je jedinstvena i uglavnom možemo govoriti o kombinaciji faktora koji dovode do raspada bračne zajednice i razvoda braka.

Podaci o kojim govorite samo potvrđuju da postajemo dio globalnih tendencija i da ono što se dešava u okruženju i šire, najčešće ono što i nije dobro, ne zaobilazi ni nas,kaže psihološkinja Nataša Vuković.

sjevercg