Opština Pljevlja objavila je zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti -za adaptaciju igrališta „Gagovića imanje“.

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om je 19.800 eura. Rok za dostavljanje ponuda bio je 29. avgust 2019. godine. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za nabvake opštine Pljevlja stigla je samo jedna ponuda i to „Ving“ D.O.O Pljevlja. Ponuda je ocijenjena kao ispravana a s obzirom da je u pitanju nabavka male vrijednosti na ovaj izbor nema žalbi, tako da će se narednih dana potpisati ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Rok za izvođenje radova je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Objavljen je i zahtjev za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda Gornja Rudnica. Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om je 8.900 eura. Rok za dostavljanje ponude bio je 28. avgust 2019. godine. Dostavljena je samo jedna ponuda koju je dostavio „Monting“ DOO Pljevlja u iznosu od 8.881,40 eura. Na ovaj izbor takođe nema žalbi pošto se radi o nabavkama male vrijednosti tako da će se narednih dana potpisati ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Rok za izvođenje radova je 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

izvor: PV Informer