Opština Bijelo Polje je dala negativno mišljenje na izgradnji mHE na rijeci Bistrici, a što se vidi u dopis, u kojem je uvid imao portal sjevercg, a koji je dostavljen Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine i direktoru Nikoli Medenici.

U dopisu je navedeno, da je Opština Bijelo Polje u fazi implementacije jednog od strateških projekata opštine Djaloviće pećine, kao turističkog objekta sa izuzetnim turističkim i ekonomskim potencijalima za sveukupni razvoj opštine.

Takodje, se navodi, da je to projekat od državnog značaja, o kome ne treba mnogo govoriti, obzirom da je prezentovan više puta na svim državnim i lokalnim nivoima, gdje se odlučuje.

“Naša prepostavka je da vrijednost i korist koju će opština imati od implementacije Djaloviće pećine, speleološkog bisera Bijelog Polja, Crne Gore i Evrope daleko nadilaze korist, koju bi opština Bijelo Polje i njeno stanovništvo imalo od mHE”navodi se u dopisu.

Kroz dopis je navedeno, da ukoliko se izgrade cjevovodi od vodozahvata do postrojenja, da se isti kao i samo postrojenje, neće uklapati u vizuelni identitet ovog zaštićenog prirodnog dobra.

U sklopu implementacije projekta Djaloviće pećine predvidjena je i izgradnja pješačke staze, koja će voditi obalom rijeke Bistrice od naselja Bistrice do ulaza u Djaloviće pećinu, kao jedan od turističkih sadržaja, a koji bi bio nemoguć ukoliko se izgrade planirani cjevovodi, kojim bi se narušio prirodni ambijent i glavna ideja ovog projekta, navodi se u dopisu koji je proslijedjen Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine.

Takodje, se navodi, da bi izgradnja mHE na Bistrici ugrozila i stanovništvo koje živi od poljoprivrede, jer mještani brojnih zaseoka koriste vodu sa rijeke Bistrice, pa bi se smanjenjem količine dotoka ugrozio i njihov rad i opstanak porodičnih gazdinstava, koja gravitiraju na ovom području, a čija je pretežna djelatnost, odnosno izvor prihoda poljoprivreda.

U Bistrici postoje i ribnjaci, koji koriste vodu sa rijeke Bistrice, pa bi se smanjenjem količine dotoka ugrozio i njihov rad i opstanak porodičnih gazdinstava u čijem vlasništvu su ti ribnjaci.

Kroz rezime,, mišljenja smo da je neophodno podrobno i studiozno sagledati sve posljedice izgradnje mHE na rijeci Bistrici, navodi se u dopisu koji je ovjeren i potpisan od strane opštine Bijelo Polje i Sekretara za ruralni i održivi razvoj Jasmina Čorovića.