U ZAHVATU DUP-A “TOPOLICA – BJELIŠI”

Opština Bar predložila Vladi novu lokaciju za izgradnju vrtića

Raičević je danas sa glavnim državnim arhitektom i pomoćnicom direktora za pripremu investicionih projekata u Upravi javnih radova obišao taj prostor, radi upoznavanja sa postojećim stanjem i planskim parametrima lokacije

Opština Bar predložila je Vladi novu lokaciju za izgradnju vrtića koja bi, kako su saopštili it te lokalne uprave, mogla odgovoriti svim potrebama.

Navodi se da je, nakon odluke premijera Duška Markovića da se obustavi gradnja vrtića, predsjednik Opštine Dušan Raičević pokrenuo proceduru za određivanje alternativnih lokacija za vrtić, sa ciljem što skorijeg pokretanja novog projekta izgradnje predškolske ustanove u Baru.

Kako je saopšteno, cijeneći potrebe za urgentnim rješavanjem tog pitanja, Opština je uradila analizu planske dokumentacije, vodeći računa prvenstveno o komunalnoj opremljenosti i vlasničkoj strukturi potencijalnih lokacija, u cilju skraćenja administrativnih procedura potrebnih za realizaciju projekta.

„U tom pravcu, Opština je Vladi predložila lokaciju koja bi mogla odgovoriti svim potrebama za izgradnju toliko očekivanog i potrebnog dječijeg vrtića u Baru. Riječ je o lokaciji u zahvatu DUP-a “Topolica-Bjeliši”, gdje su planom definisane dvije urbanističke parcele površine 6.340 metara kvadratnih“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada uzela taj predlog u razmatranje, i da je tim povodom u Upravi javnih radova održan sastanak predstavnika Opštine, Ministarstva održivog razvoja i turizma i glavnog državnog arhitekte, na kojem je detaljnije analizirana predmetna lokacija, kao i mogućnost izgradnje vrtića na tom prostoru.

Kako su kazali iz Opštine, Raičević je danas glavnim državnim arhitektom Dušanom Vuksanovićem i pomoćnicom direktora za pripremu investicionih projekata u Upravi javnih radova, Majom Đurović, obišao taj prostor, radi upoznavanja sa postojećim stanjem i planskim parametrima lokacije.

„S obzirom na to da u Baru postoji velika potreba za dodatnim jedinicama za smještaj djece predškolskog uzrasta, Opština Bar će, zajedno sa državnim organima, nastaviti sa intezivnim aktivnostima po pitanju određivanja lokacija“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vijesti.me