U centru Andrijevice ni nakon godinu dana nijesu završeni radovi koje je platila vlada Crne Gore

Tačno je i to da ti poslovi nijesu završeni u predviđenom roku. Ali ja uvjeravam sve da će se ovi radovi okončati brzo, izjavio je Srđan Mašović za „Dan”

Ograda i trotoari još uvijek samo u planovima

ANDRIJEVICA – Mnoštvo je primjera koji ukazuju da na području Andrijevice za vrijeme bivše vlasti DPS-a nijesu u predviđenom roku realizovani brojni projekti čiji je finansijer bila Vlade Crne Gore. O tome govori i projekat koji se tiče rekonstrukcije trotoara u Ulici Branka Deletića, sa desne strane od benziske stanice do zgrade Centra za kulturu, u dužinin od 200 metara. Naime, bivši predsjedniklokalne uprave Srđan Mašović je u ime Opštine Andrijevica, kao naručilac posla,12. februara 2020. godine potpisao ugovor sa podgoričkom firmom DOO Hepening o rekonstrukciji trotara. Ugovorom je definisano da ovi radovi, vrijedni 28.817 eura, treba da se završe u roku od 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Međutim, na licu mjesta da se primijetiti da ti radovi praktično nijesu otpočeli ni do današnjih dana.

Takođe, Mašović je u ime Opštine sa istom firmom tokom prošle godine potpisao ugovor o o izvođenju radova na rekonstrukciji zaštitne ograde pored puta koji centrom grada vodi prema Plavu i to u dužini od 125 metara.Radi se o projektu vrijednom 29.943 eura, koji je samo djelimično realizovan, iako su i ovi radovi, shodno potpisanom ugovoru, trebalo da budu davno okončani. Mašović je istovremeno u ime Opštine Andrijevica potpisivao ugovore sa firmom DOO Oliver Ing iz Budve o vršenjeu nadzora nad ovim i drugim radovima zašta je izdvojeneo više hiljada eura.

Iako ovi radovi nijesu završeni raspoloživa dokumentacija ukazuje da je iz lokalne uprave 20. 07. 2020. godine Upravi javnih radova, kao finansijeru naručenih radova, upućen dopis u kom se tvrdi da su pomenuti projekti realizovani u potpunosti.

Da radovi nijesu završeni ukazao je i aktuelni predsjednik Opštine Andrijevica Željko Ćulafić navodeći da je o tome bilo riječi i sa čelnicima Uprave javnih radova sa kojima je nedavno imao sastanak u Podgorici.

-Obaviješteni smo da su sredstva za realizaciju projekata o kojima je riječ isplaćena. To nam je minulih dana potrvđeno i u Upravi javnih radova. Rečeno nam je da od izvođača radova postoje čvrsta obećanja da će se ovi poslovi završiti čim to vremenski usklovi dozvole i to u roku od 40 dana. Hoću da se nadam da će to tako i biti, jer niko ne smije da zloupotrijebi sredstva koja su opredijeljena za ove namjene – kaže Ćulafić za „Dan”.

Biviši predsjenik opštine Andrijevica Srđan Mašović potvrdio nam je da naznačeni radovi nijesu okončani, uvjeravajući da su rokovi pomjereni zbog pojave virusa korona.

-Tačno je da sam u ime Opštine Andrijevica potpisivao ugovore sa izvođačima radova o izgradnji trotoara i rekonstrukciji ograde duž glavnog puta u Andrijevici i da se Uprava za javne radove obavezala da te poslove plati. Tačno je i to da ti poslovi nijesu završeni u predviđenom roku. Ali ja uvjeravam sve da će se ovi radovi okončati brzo. Kasnilo se prije svega zbog pojave korona virusa i ograničavajućih mjera, ali i zbog loših vremenskih uslova. Danas sam kontaktirao izvođača radova koji mi je rekao da on zna svoje obaveze i da će ih brzo ispuniti, u šta ja vjerujem – naveo je Mašović u izjavi za „Dan”.

D.J.


Signal za tužilaštvo da preispita o čemu se radi
Iz koalicije “Za budućnos Crne Gore” pozvali su nadležne državne organe da preispitaju kako su usmjeravana sredstva za realizaciju određenih projekta koji još uvijek nijesu realizovani.

-Nova lokalna vlast u Andrijevici naslijednila je brojne probleme. Prije svega, trebalo je dosta vremena da se dođe do saznanja kakvim metodama su se koristili nosioci bivše vlasti po pitanju ugovaranja i završetka određenih poslova za koje su izdvajana pozamašna sredsta. Neki

projekti su još uvije ostali samo mrtvo slovo na papiru, iako su izvođači radova uzeli novac. Sve bi to trebalo da bude signal za tužilaštvo da preispita o čemi se ovdje radi i kako je tu postupao nadzorni organ, jer smo svjedoci brojnih propusta po pitanju poštovanja projektne dokumentacije – saopštili su koalicije “Za budućnos Crne Gore”.

Izvor: Dan