Danas je održana konferencija za novinare povodom početka procesa mentoringa u Bijelom Polju koji vodi Ministarstvo ekonomije Crne Gore u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Predstavnik Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje Samedin Agović kazao je da je Ministrastvo ekonomije početkom avgusta mjeseca raspisalo javni poziv za besplatan mentoring u  malim i srednim preduzećima u Crnoj Gori.

-Dva preduzeća iz Bijelog Polja su ispunila uslove, a to su ,,Put -Gros“ i ”Rams Explorer”, pa ćemo danas obaviti obuku na radnim mjestima u ovim preduzećima, istakao je Agović.

Boban Konstadinović predstavnik Regionalne razvojne agencije za razvoj Istočne Srbije rekao je da se ovaj proces u Srbiji sprovodi  skoro 10 godina i to dosta dobro funkcioniše, pa je bila ideja da se to naše iskustvo i praksa koju mi posjedujemo prenese kolegama u susjednim državama.

-Krenulo se sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, pa konsultanti odnosno mentori iz Srbije putuju i rade sa kolegama u ovim nama bratskim državama. Cilj je da prenesemo svoje iskustvo i zanje koje smo mi stekli, kaže Konstadinović.

Konsultantkinja Japanske razvojne agencije Ćine Koga je kazala da njihova Agencija u cijelom svijetu sprovodi projekte da bi pomogli državama da u raznim sektorima se doprinese razvoju.

-Konkretno ovaj projekat sprovodimo na Balkanu. U Srbiji smo ovaj projekat počeli 2008. godine. Uzimajući u obzir, da godinama sprovodimo projekat u Srbiji, Vlada Crne Gore i Vlada  Bosne i Hercegovine su pokazale interesovanje, pa od 2013. godine sprovodimo projekat i u tim državama. Prvu fazu projekta sprovodili smo od 2013-2016 godine. U prvoj smo se fokusirali, kao bi smo edukovali nove mentore. Ukoliko mi doprinesemo razvoju malih i srednjih preduzeća to može dugoročno da pomogne razoju ekonomije u toj državi. Edukavali smo mentore u Crnoj Gori kako bi po japanskom principu mogli da sarđuju sa malim i srednjim preduzećima. Zahvaljujući tome prva faza je uspješno sprovedena i u Crnoj Gori. Od druge faze koja  je počela prošle godine i Makedonija se uključila u ovaj projekat. Planirano je da druga faza traje do 2020. godine. Karakteristika druge faze je da ćemo unijeti specijanu  vještinu iz Japana Kaizen, objasnila je konsultantkinja Ćine Koga.