NVO „Sjeverna zemlja“ je realizovala trening pod nazivom “Upravljanje otpadom u Crnoj Gori i učešće NVO sektora u realizaciji lokalnih planova“ u Beranama.

Na treningu, namijenjenom nevladinim organizacijama, pored uvodnog upoznavanja sa zakonodavnim okvirom za oblast upravljanja otpadom, govorilo se i o značaju integrisanog upravljanja otpadom na lokalnom nivou, te su tim povodom predstavljeni lokalni planovi, sa osvrtom na ciljeve koje jedinice lokalnih samouprava treba da postignu u periodu do 2020. godine. Pomenuta tema je inicirala dinamičnu diskusiju prisutnih, koji su argumentovano iznosili kritike na stanje u ovoj oblasti, koje je još uvijek na nezadovoljavajućem nivou, naročito kada je u pitanju sjever Crne Gore.

Dio treninga je bio posvećen ulozi nevladinog sektora u implementaciji lokalnih planova upravljanja komunalnim i neopasnim građevinski otpadom, kao i unapređenju ekološke svijesti građana kada je ova oblast u pitanju.

Trening je realizovan kroz projekat „Izgradnja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“, koji Sjeverna zemlja realizuje u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Green Home i Centrom za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice, Društvom mladih ekologa iz Nikšića i Zelenom akcijom iz Zagreba, Hrvatska, a koji se finansira sredstvima IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro Programme, zaključuje se u saopštenju NVO Sjeverna zemlja koje je potpisao Marinko Barjaktarović – direktor te NVO