ODRŽAN SEMINAR ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA

Vojska i njen značaj za mlade

NVO „Centar kreativnih vještina” organizovao je seminar pod nazivom „Uloga i značaj Vojske Crne Gore za mlade”, koji je bio namijenjen učenicima završnih razreda srednjih škola na području bjelopoljske opštine. Cilj seminara bio je da promoviše Ministarstvo odbrane kao primamljivog poslodavca a ujedno i afirmiše Vojsku Crne Gore, kao organizaciju u kojoj zaposleni, a prvenstveno mladi mogu graditi uspješnu karijeru.

Seminaru su prisustvovali i predstavnici Ministarstva odbrane, potpukovnik Perica Bojičić, koji je aktivno odgovarao i davao pojašnjenja na pitanja učenika u vezi mogućnosti zapošljavanja mladih pri Vojsci Crne Gore.

-Značaj ovog seminara bio je i u tome što su mladi detaljno mogli da se upoznaju sa aktivnostima u vidu učešća na Ljetnjim vojnim kampovima, koji su namijenjeni prvenstveno za učenike srednjih škola, ali i da se upoznaju sa opštim i posebnim uslovima koje oni kao potencijalni kandidati moraju da ispune, kako bi mogli da dobiju priliku da učestvuju u aktivnostima toga tipa- naglasio je Slobodan Tomašević, izvršni direktor NVO Centar kreativnih vještina.

On je naglasio da je podrška projektima iz oblasti zapošljavanja mladih u Ministarstvu odbrane i ostvarivanje ekonomske i socijalne sigurnosti mladih kroz zapošljavanje kadra sa adekvatnim kompetencijama i potencijalom za napredak pri Vojsci Crne Gore, jedan je od glasvih ciljeva ovog seminara.

Afirmacija Vojske, kao organizacije u kojoj zaposleni mogu graditi uspješnu karijeru kako bi maksimalno ostvarili svoj profesionalni potencijal, jedan je od ključnih elemenata za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova, čulo se na seminaru koji je realizovan u okviru projekta „Za dane koji se pamte – Vojska Crne Gore”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo odbrane.

Izvor: Dan