Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović organizovao je danas sastanak sa ciljem prevazilaženja aktuelnih problema koji se odnose na zagađivanje i buku u naselju Gornji grad, od strane preduzeća ŠIK ,,Lim“.

Na sastanku  je saopšteno da će peletara zaključno sa današnjim danom obustaviti rad do završetka potrebnih procedura i dobijanja Elaborata uticaja na životnu sredinu i rezultata ispitivanja.

Predsjednik Smolović je kazao da se mora voditi računa da se zaštiti stanovništvo ovog naselja, ali i radnici koji rade u ovom preduzeću i obezbjeđuju egzistenciju za sebe i svoje porodice.

-Taj problem nije od skora, već ta firma decenijama funkcioniše na ovom prostoru. Tačno je, da je izgradnjom peletare problem buke i zagađivanja životne sredine postao još izraženijii. Na dobrom smo putu da nađemo rješenje za ovaj problem na zadovoljstvo mještana ovog naselja, ali i radnika i vlasnika pomenutog preduzeća.

Suvlasnik i predsjednik Upravnog odbora ŠIK ,,Lim” Miloš Vojinović saopštio je da će sačekati da se završi  elaborat za procjenu uticija na životnu sredinu i stignu rezultati ispitivanja, a da će nakon toga  postupiti shodno tim zaključima i ispoštovati propise.

Mještani su kazali da oni ovakvo zagađenje i buku više neće tolerisati.

Na kraju je dogovoreno  da se nađe nova lokacija za ove fabrike i tako ovaj problem prevaziđe. Planskim dokumetima je predviđeno da se na prostoru sadašneg ŠIK ,,Lim” grade stambeno -poslovni objekti. Shodno tome predsjednik Opštine je formirao Radnu grupu sastavljenu od starješina resornih organa i službi koja će zajedno sa vlasnicima preduzeća ŠIK ,,Lim“ naći lokaciju za dislociranje ove firme, čime će problem zagađenja i buke koju proizvodi ova fabrika biti trajno riješen.