Okrugli sto na temu ,,Prevencija narkomanije kod mladih“, održan je danas u opštinskoj sali, u susret Svjetskom danu borbe protiv narkomanije.Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Saida Čikić, kazala je da je 2010. godine potpisan memorandum o saradnji sa Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja, Ministarstvom unutrašnjih poslova PJ Bijelo Polje, i istakla posebnu saradnju sa Nevladinim organizacijama, koji su kvalitetno pristupili rješavanju ovog problema.

  Asmir Šabanović službenik centra bezbjednosti u Bijelom Polju,poslednje tri godine radi u odjeljenju za drogu,on je  kazao da je broj zavisnika u Bijelom Polju u porastu, nas je samo dva službenika u Bijelom Polju , na sjeveru Crne Gore ima nas osam , a  sistematizovanih radnih mjesta je 15″.

,,Za 6 mjeseci u Bijelom Polju u ovoj godini imali smo 18 krivičnih prijava i 17 prekršajnih,prekršajne prijave idu prema licima koja su konzumirala opojne droge, a krivična prema licima koja se bave trgovinom i prodajom. Nijesu sve prijave podnijete prema licima sa teritorije Bijelog Polja, već su neke i podnijete na tranzit kroz Bijelo Polje, na graničnom prelazu u Dobrakovo.

Psihijatar u domu zdravlja u Bijelom Polju dr. Gordana Konatar je kazala, da kada se tiče borbe protiv narkomanije, moraju biti jako dobre kordinisane akcije i jako dobro odredjivane uloge svakog pojedinca koji djeluju u toj oblasti.

Vesna Minić psiholog iz centra za socijalni rad za Bijelo Polje je kazala, da sistematska porodična terapija bi dala najbolje efekte, medjutim,da bi se neko bavio sistematskom porodičnom terapiom,treba da ima znanje.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, predstavnici Centra za socijalni rad, NVO, i ostali koji se bave ovom problematikom.

Svi su na okruglom stolu saglasani da ključno u ovoj priči je, da se prevencija proširi i na porodice,takodje, ako se primjeti jedno dijete sa odredjenim rizikom u školi automatski se moraju podići sve institucije,počev od školskog pedagoga psihologa,porodice,centra za socijalni rad,,savjetovalište za brak i porodicu i NVO.